Tin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tin İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tin İle İlgili Cümleler

Tin, gri-beyaz renkte, kolay işlenebilen ve korozyona dayanıklı bir metaldir.

 1. The tin can is used for packaging food products. (Teneke kutu gıda ürünlerini paketlemek için kullanılır.)
 2. Tin roofs are popular in some countries because they are durable and lightweight. (Tin çatılar bazı ülkelerde popülerdir çünkü dayanıklı ve hafiftirler.)
 3. Tin is often used as a coating material for other metals to prevent rusting. (Tin genellikle paslanmayı önlemek için diğer metallerin kaplama malzemesi olarak kullanılır.)
 4. Tin is a common component in electronic circuits. (Tin, elektronik devrelerde yaygın bir bileşendir.)
 5. Tin is a vital ingredient in bronze, which was used in ancient times for weapons and tools. (Tin, silahlar ve araçlar için antik çağlarda kullanılan bronzun önemli bir bileşenidir.)
 6. Tin mining has a long history and has been practiced for thousands of years. (Tin madenciliğinin uzun bir geçmişi vardır ve binlerce yıldır uygulanmaktadır.)
 7. Tin can be alloyed with other metals to create stronger and more durable materials. (Tin, diğer metallerle alaşım yapılarak daha güçlü ve dayanıklı malzemeler oluşturulabilir.)
 8. Tin is a non-toxic metal and is safe to use in food packaging. (Tin, toksik olmayan bir metaldir ve gıda paketlemelerinde kullanmak güvenlidir.)
 9. Tin prices have fluctuated over the years due to changes in supply and demand. (Tin fiyatları arz ve talep değişiklikleri nedeniyle yıllar boyunca dalgalanmıştır.)
 10. Tin foil is often used in cooking to wrap food and keep it warm. (Tin folyo sık sık yemek yaparken yiyecekleri sarmak ve sıcak tutmak için kullanılır.)
 11. Tin is an important component in many types of solder. (Tin, birçok türde lehimde önemli bir bileşendir.)
 12. Tin has a low melting point and can be easily melted and poured into molds. (Tin, düşük bir erime noktasına sahiptir ve kolayca eritilerek kalıplara dökülebilir.)
 13. Tin has been used in traditional Chinese medicine for its healing properties. (Tin
 1. Tin is used in the production of pewter, a popular alloy used for decorative objects. (Tin, süs eşyaları için kullanılan popüler bir alaşım olan kalay üretiminde kullanılır.)
 2. Tin is a relatively rare element and is not found in large quantities in the Earth’s crust. (Tin, nispeten nadir bir elementtir ve Dünya’nın kabuğunda büyük miktarlarda bulunmaz.)
 3. Tin mining can have negative environmental impacts, such as deforestation and soil erosion. (Tin madenciliği, orman yok etme ve toprak erozyonu gibi olumsuz çevresel etkilere sahip olabilir.)
 4. Tin is a ductile metal and can be easily formed into various shapes. (Tin, sünek bir metaldir ve kolayca çeşitli şekillere dönüştürülebilir.)
 5. Tin whiskers can form on the surface of tin-coated materials and can cause short circuits in electronic devices. (Tin kaplı malzemelerin yüzeyinde tin kılları oluşabilir ve elektronik cihazlarda kısa devre yapabilirler.)
 6. Tin is a key component in the production of glass coatings and ceramic glazes. (Tin, cam kaplamaları ve seramik cilalarının üretiminde önemli bir bileşendir.)
 7. Tin was first used in ancient times to make bronze, which was prized for its strength and durability. (Tin ilk olarak antik çağlarda, gücü ve dayanıklılığı için övülen bronz yapımında kullanıldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.