Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Temmuz 2021

Terci-i Bent Nedir

Bu sayfamızda terci-i bent nedir sorusunun cevabını vererek terci-i bent örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatı nazım şekillerinden bir tanesidir. Kafiyelenişi gazeldeki gibidir. Hane adı verilen bölümlerden oluşmaktadır. Her hane 5-10 beyitlik parçalardan ibarettir. Hane sayısı ise 5-12 arasında değişmektedir. Haneler vasıta beyitleri ile birbirine bağlanmaktadır. Vasıta beyitleri her bendin sonunda aynen tekrar edilmektedir. Vasıta beyti her bendin sonunda farklı olursa buna terkib-i bent adı verilmektedir. Şair mahlasını son bölümde dile getirmektedir.

Terci-i bentlerde sosyal meseleler, felek, Allah’ın kudreti, dünyadan şikâyet gibi dini ve felsefi konular dile getirilmektedir. Divan edebiyatında Enderunlu Vasıf, Tanzimat edebiyatında Ziya Paşa terci-i bent yazan başlıca şairlerdir.

Terci-i Bent

Bu kârgâh-ı sun’ aceb dershânedir,

Her nakş bir kitâb-ı ledünden nişânedir.

 

Gerdûn bir âsiyâb-ı felâket-medârdır,

Gûyâ içinde âdem-i âvâre dânedir.

 

Mânend-i dîv beççelerin iltikâm eder,

Köhne ribât-ı dehr aceb âşiyânedir.

 

Tahkîk olunsa nakş-ı temâsîl-i kâinât,

Ya hâb ü ya hayâl ü yâhud bir fesânedir.

 

Müncer olur umûr-ı cihân bir nihâyete,

Sayfın şitâya meyli, bahârın hazânedir.

 

Kesb-i yakîne âdem için yokdur ihtimâl,

Her i’tikâd akla göre gâ’ibânedir.

 

Yârâb! Nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyâç?

İnsanın ihtiyâcı ki bir lokma nânedir.

 

Yokdur siper bu kubbe-i fîrûze-fâmda,

Zerrât cümle tîr-i kazâya nişânedir.

….

Ziya Paşa

 

Terci-i Bent Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz