Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Temmuz 2021

Temel Haklarımız Nelerdir? Bu Hakların Amacı Nedir?

Temel haklarınızın neler olduğunu biliyor musunuz? Bu hakların amacı nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Temel Haklarımız Nelerdir? Bu Hakların Amacı Nedir?

Temel insan hakları, temel hukuk sistemleri tarafından koruma altında bulunan haklardır. Bu haklar evrenseldir. Devlet mahkemelerinin hukukun üstünlüğüne uygun olarak teminat altındadır. Temel insan hakları insanların hayatına devam etmesi için gereklidir. Temel insan hakları insanların şahsi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkilidir.

Temel insan hakları şu şekildedir:

*Yaşama hakkı

*Eğitim hakkı

*Temiz çevre hakkı

*Sağlık hakkı

*Barınma hakkı

*Beslenme hakkı

*Korunma hakkı

*Kişi dokunulmazlığı hakkı

*İletişim kurma hakkı

*Ulaşım hakkı

*Din ve vicdan hürriyeti hakkı

*Mülkiyet hakkı

*Özel hayatın gizliliği hakkı

*Dilekçe hakkı

*Vergi verme hakkı

*Vatandaşlık hakkı

*Seçme ve seçilme hakkı

Açıklamaları:

01 – Yaşama hakkı (TEMEL HAK) (Her insan yaşama hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin yaşama hakkını elinden alamaz, kişinin cürüm veya kabahat işlemesi dahi bu hakkın alınmasına mazeret kabul edilemez ancak kişi yada kişilerin yaşama hakkını elinden almaya kalkması ve durumun başka bir türlü def-i mümkün olmadığında kişilerin yaşama hakkı alınabilir.)

02 – Beslenme hakkı (TEMEL HAK) (Her insan yaşama hakkına sahip olduğundan yaşayabilmesi için beslenmesi gerekir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin beslenme hakkını elinden alamaz, kişinin tutukluluk veya hükümlülük halinde ise devlet kişinin beslenme ihtiyacını karşılamada doğrudan sorumludur.)

03 – Barınma hakkı (TEMEL HAK) (Her insan barınma hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin kişinin barınma hakkını elinden alamaz, kişinin tutukluluk veya hükümlülük halinde ise devlet kişiyi sağlıklı bir ortamda barındırmak zorundadır.)

04 – Sağlık hakkı (TEMEL HAK) (Her insan sağlıklı olma / sağlıklı yaşama hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin sağlığını tehlikeye atamaz veya elinden alamaz, devlet sınırlarında yaşayan her bireyin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılanmak zorundadır, kişiler üzerinde toplumun geri kalanının sağlığı için deneysel amaçlı çalışma yapılamaz.)

05 – Cinsellik hakkı (TEMEL HAK) (Her insan cinselliğini yaşama hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin cinselliğini yaşama hakkını elinden alamaz, ancak kişinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda devlet kişinin cinselliğini yaşamasına belirli sınırlamalar getirebilir ancak tamamen engelleyemez.)

06 – Din ve vicdan hürriyeti hakkı (TEMEL HAK) (Her insan istediğine inanma veya inanmama hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişiye din veya vicdan baskısı/dayatması yapamaz ve kişinin inancına göre yargılanamaz veya haklarında kısıtlama yapılamaz.)

07 – Özel hayatın gizliliği hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan özel hayatını gizli tutma hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin özel hayatını ifşa edemez ve kişinin temel haklarına zarar vermek amacıyla depolayamaz, araştıramaz ancak devlet toplumun huzur ve güvenliği amacıyla kişiler hakkında araştırma ve soruşturma hakkına haizdir ancak bunu ilgililer/yetkililer dışındaki kişilerle paylaşamaz.)

08 – Korunma hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan korunma hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin korunma hakkını elinden alamaz, kişiler temel haklarını sürdürebilmek için kendilerini korumakla doğrudan görevlidir, devletin vatandaşlarını koruması asli görevlidir ancak kişinin toplumun geri kalanının güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye düşürmesi halinde, çoğunluğun korunabilmesi için tehlike arz eden kişinin eğer başkaca bertaraf yolu olmaması halinde yaşama hakkı devlet yada birey/bireyler (meşru müdafaa) tarafından alınabilir.)

09 – Eğitim hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan eğitim hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin eğitim hakkını elinden alamaz, kişiler yaşadığı topluma adapte olabilmek için istediği eğitimi alma hakkına sahiptir, devlet vatandaşlarına temel eğitim vermekle mükelleftir, ancak birey bu eğitimi alıp almama hakkına sahip olmalıdır.)

10 – Ulaşım/seyahat hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan ulaşım/seyahat hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin ulaşım/seyahat hakkını elinden alamaz, ancak devletler vatandaşlarının huzur ve güvenliği amacıyla sınırları içerisine girecek kişilere özel şartlar veya sınırlamalar getirebilir, devletler ayrıca sınırları içerisinde ki bireylerin toplumun geri kalanının huzur ve güvenliği amacıyla kişilerin seyahat/ulaşım haklarına sınırlama getirebilir veya denetim altında tutabilir.)

11 – Mülkiyet hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan mülkiyet edinme hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin mülkiyet hakkını elinden alamaz, ancak devletler vatandaşlarının huzur ve güvenliği amacıyla veya kişinin hile veya desise yolu ile edindiği mülkiyetine geçici veya kalıcı olarak el koyabilir, bunun haricinde kalan kişinin kabahatinden kaynaklı olarak temel barınma hakkını kullandığı mülkiyetine ve mülkiyet içerisinde ki insani yaşam için gerekli temel eşyalara el konulamaz veya haczedilemez.)

12 – İletişim hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan iletişim hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin iletişim hakkını elinden alamaz, ancak devletler vatandaşlarının huzur ve güvenliği amacıyla veya kişinin hükümlülük veya tutukluluk halinde iletişim kurmasına geçici veya kalıcı sınırlama getirebilir veya bu iletişimi denetim altında tutabilir.)

13 – Çevre (temiz çevre) hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin temiz çevrede yaşama hakkını elinden alamaz, devletler vatandaşlarının temiz bir çevrede yaşaması için gerekli azami tedbirleri almakla asli sorumludur.)

14 – Vatandaşlık hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan vatandaşlık hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin vatandaşlık hakkını elinden alamaz, ancak devletler toplumun çoğunluğunun huzur ve güvenliği açısından kişileri vatandaşlığından çıkarabilir veya vatandaşlığına kabul etmeyebilir. Devletler ülkesi sınırları içerisinde yaşayan her kişiye eşit haklar tanımakla aslen sorumludur, kişilerin dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri gibi kriterlerine göre kısıtlama veya sınırlama getiremez.)

15 – Eşit hukuk/adil yargı/ hakkını arama hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan Eşit hukuk/adil yargı/ hakkını arama hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin Eşit hukuk/adil yargı/ hakkını arama hakkını elinden alamaz, devletler ülkesi sınırları içerisinde yaşayan her kişiye eşit hukuk/adil yargı ve hakkına arama hakkı tanımakla aslen sorumludur, kişilerin dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri gibi kriterlerine göre kısıtlama veya sınırlama getiremeyeceği gibi maddi gücü olmayan kişi yada bireylere müdafii atamakla aslen görevlidir.)

16 – Dokunulmazlık hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan dokunulmazlık hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin dokunulmazlık hakkını elinden alamaz, ancak devletler toplumun geri kalanının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kişilerin dokunulmazlık hakkına kalıcı veya geçici sınırlamalar getirebilir.)

17 – Dilekçe/şikayet/talep/bilgi edinme hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan Dilekçe / şikayet / talep / bilgi edinme hakkına sahip sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin Dilekçe/şikayet/talep/bilgi edinme hakkını elinden alamaz, devletler kişilerin şikayetlerini/ taleplerini değerlendirme ve sonuçlandırma hususunda doğrudan sorumludur ancak devletler toplumun geri kalanının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dilekçe veya bilgi edinme kapsamında istenilen verileri verme hususunda kalıcı veya geçici sınırlamalar getirebilir.)

18 – Seçme ve seçilme hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan seçme ve seçilme hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin seçme ve seçilme hakkına edinme hakkını elinden alamaz, devletler kişilerin seçme ve seçilme haklarını kullanması hususunda asgari şartları belirleme hususunda doğrudan sorumludur, ancak devlet seçen veya seçilen kişinin, toplumun geri kalanının huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüreceğini tespit etmesi halinde kişinin bu hakkını elinden alabilir.)

19 – Haber alma hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan haber alma hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin haber alma hakkını elinden alamaz, devletler kişilerin sağlıklı ve doğru haber alması için gerekli tedbirleri almakla doğrudan sorumludur, ancak devlet vatandaşlarının huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüreceğini tespit ettiği haberlere geçici veya kalıcı kısıtlamalar koyabilir.)

20 – Çalışma hakkı (ÖZEL HAK) (Her insan çalışma hakkına sahiptir, hiçbir kişi, kurum, kuruluş yada devlet kişinin çalışma hakkını elinden alamaz, kişi, kurum yada kuruluşlar çalışacak kişilerin haklarını iş başlangıcı öncesinde kişiye bildirmekle doğrudan sorumludur ve devlet bu şartların uygulanıp uygulanmadığı, angarya olup olmadığı, çalışanın sosyal haklarının korunup korunmadığını denetlemekle ve takip etmekle aslen sorumludur.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz