Tarih ile İlgili Kompozisyon

Tarih Hakkında Kompozisyon , Tarih ile İlgili Kompozisyon Örneği , Tarih Kompozisyon Yazısı , Tarih Konulu Kompozisyon Örnekleri

Tarih, geçmişte yaşayan toplulukların yaşadığı olayları yer, zaman belirterek, neden-sonuç ilişkilerini araştıran ve aktaran bir bilim dalıdır

Her insan yaşadıkları doğrultusunda tarihe derin izler bırakır Bu izler, gelecek kuşağın yoluna ışık tutar, yolunu aydınlatır Böylece yapılan hatalar, yanlışlar insanlara bir yol gösterir Aynı hatayı tekrarlamamamızı sağlar, hayat standartlarını yükseltir Bir toplumun geçmişi hakkında ne kadar çok bilgisi varsa, o kadar güçlü demektir Toplumun gücü, tarihinde gizlidir Bir Çin atasözü der ki; “Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur”

Tarih, tüm insanlığın hatıra defteridir Geçmiş ile gelecek arasındaki sarsılmaz bir köprüdür Bugün ve yarın için bizlere bakış açısı kazandırır Aynı zamanda toplumsal hafızayı da güçlendirir Tarih, tek başına bir bilim değildir Tarihe yardımcı olan bazı bilim dalları vardır Paleografya, finoloji, kronoloji ve beşerî coğrafya tarihe yardımcı bilim dalları arasındadır

Tarih, sadece geçmişten ibaret değildir Gelecek ve şimdiyi de kapsamaktadır Mevlana da bu konuda şöyle demiştir;” Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek”

Okumak, yazmak kadar tarih bilmek de önemlidir Onu okumak, geleceği sulamak gibidir Bizler de tarihimizi iyi bilmeli, geçmişten dersler çıkararak, aynı hatayı tekrarlamamalıyız Unutmamalıyız ki; tarih değil, hatalar ve yanlışlar tekerrür eder.
___________________

Tarihi Türk ile başlatan Türk
Tarih İle İlgili Kompozisyon HayatInI Türklük araştırmalarına adayan Kazım Mirşan, ortaya attığı Türk tarihi tezleri ile çığır açtı Yazıyı Türklerin bulduğunu bilimsel olarak ispatlayan Kazım Mirşan, alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu teziyle de dikkatleri üzerinde topladı
Etrüsk yazısını ilk kez Kazım Mirşan okudu
Kazım Mirşan, 1919 yılında Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde doğdu Ömrünü, Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalara adadı Yazıyı Türklerin bulduğu, alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu gibi ilginç tezler ortaya atarak, tüm dünyada tartışmalar yarattı
Türkiye’nin 12 yıldızından biri
Sosyal bilimler alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan ICANAS, bilim, kültür ve sanat alanında Türkiye’ye katkıda bulunanları unutmadı Türk tarihi üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar ile tanınan Kazım Mirşan’a ‘onur ödülü’ takdim etti
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nin (ICANAS) Ankara’da yapı> 38’inci toplantısında 12 kişiye ‘onurluk’ ödülü
(12 yıldız ödülü) verildi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu öncülüğünde gerçekleştirilen ve sosyal bilimler alanında dünya çapında organizasyonlar arasında gösterilen ICANAS’ta, bilim, fikir ve düşünce dünyasının aydınlatılmasına çok değerli katkılarda bulunmuş bilim adamları da unutulmadı 67 ülkeden 800 bilim adamını buluşturan kongrede, 80 yaşını aşmış 12 bilim ve sanat dünyasının yıldızına ödül verildi Bu isimler arasında arasında Araştırmacı-Yazar ve teorisyen Kazım Mirşan da vardı Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Mirşan, Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 1919’da dünyaya geldi 1932’de öğrenimine İstanbul’da devam etti Almanya’da Berlin Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu Almanca, Rusça, İngilizce ve Türk lehçeleri; (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça ‘yani Uygurca’, Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan Tümenlikçe) dışında, Yunanca, Latince ve İtalyancayı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak büyük tartışmalara yol açtı ‘Etrüsk Yazısı’nı dünyada ilk defa okuyan Mirşan, ‘Orhon-Selene Yazıtları’ üzerinde de incelemelerde bulundu Türk tarihiyle ilgili tartışma yaratacak yeni teoriler öne sürdü Atlantis olarak bilinen mitolojik uygarlığa ilişkin yeni iddialar ortaya attı
Hayatını bilimsel araştırmalara adayan Kazım Mirşan, Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak tartışmalara yol açtı ‘Etrüsk Yazısı’nı dünyada ilk defa okuyan kişi olarak bilinen Mirşan, ‘Orhon-Selene Yazıtları’ üzerinde de incelemelerde bulundu
Türkler, devlet kurmada
en önemli medeniyetlerden
Araştırmacı-Yazar Kazım Mirşan, Türk tarihinin seyrinin en önemli noktasının Türklerin devlet kurma ve idare etme özelliği olduğunu kaydetti Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Kazım Mirşan, Türklerin Anadolu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkler her zaman devlet kurmada ve idare etmede en önemli medeniyetlerden biri olmuşlardır Devlet kurma ve idare etmek bir sanattır Türkler de bunu en iyi yapan medeniyettir Türklerin tarihteki kaynaklarına baktığımızda çok geniş ve sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz Türk hakanları, sınır boylarında olan her şeyden haberdar olmaktaydı Bunun yanında sınır
boylarında Türk hakanı adına karar verebilecek biri mutlaka olurdu
Devlet yönetmenin en temel unsurlarından bir tanesinin haberleşme ağının sağlam olmasıdır ki tarihte bunu Türkler ortaya koymuştur”
Türklerde yönetim sanatının tecrübeye dayandığını vurgulayan Mirşan, son kitabında özellikle bundan bahsettiğini belirtti Türklerin Çinlilerden çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını anlatan Mirşan, “Yazılanlardan şunları öğreniyoruz Türkler Tanrıya çok değer veriyorlar Örneğin bir gün yolda yürürken Tanrı’yla karşılaştığını yazmış ve bu ona saadet getirmiş Diğer medeniyetlerde bunun örneği yoktur Türkler Tanrı ile olan ilişkilerinde her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ediyorlar ve bunu da dile getiriyorlar” dedi
Devlet kurmanın ve idare etmenin bir sanat olduğunu ifade eden Mirşan, “Tarihteki kaynaklara baktığımızda, Türklerin çok geniş ve sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz Türk hakanları sınır boylarında herşeyden haberdardı” diyor
Bilinen ilk Türk devleti
Hun İmparatorluğu değil
Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarı> yeni bir tez, Türk tarih dünyasını karıştıracak cinsten Mirşan ile Tarcan, bilinen ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu’nun ilk Türk devleti olmadığı, ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşünde Ardından At Oy Bil, Türükbil (karşılığı: Göktürk) gelir Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun kitabeleridir Çünkü Orhun kitabelerinde kullanı> dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna >ürmektedir Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır’dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir Mısır’ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir Hazırladığı çalışmalarda İngiltere’nin Başkenti Londra’da bulunan kütüphanedeki belgelerden yararlandığını da belirten Mirşan, “Macar Türkolog Aurel Stein, yaptığı araştırmalar sonucunda Türk tarihine ait orijinal belgeler bu kütüphanede yer bulmuş Şimdi biz de bu belgeleri derleyerek Türk tarihine ait bilinmeyen dönemlere ışık tutuyoruz” dedi
İlk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğunu savunan Mirşan, ardından At Oy Bil, Türükbil ‘in (karşılığı: Göktürk) geldiğini kaydediyor Mirşan’a göre, Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise Orhun kitabeleri
Alfabelerin kökeni Türkçe
Kazım Mirşan, yaptığı çalışmalar sonucunda tarihe dönük bilimsel iddialarda bulundu Mirşan, Türkler’in Çinliler’den çok daha önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını ifade etti İşte, Mirşan’ın tarihçileri şaşırtacak iddialarından bazıları:
* Türk Tarihi, MÖ 16000’li yıllara dayanıyor
* Yazı MÖ 16000 yılında Türkler tarafından icat edildi
* Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir
* Kürtçe’nin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır
* Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır
* Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabeleri, Ön-Türkçe’den oluşmuştur
* Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından
çözümlenmiştir)
* Etrüskçe Türkçe’dir
* Skandinavya ve Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır
* Türklerle Almanlar (Cermenler) akrabadır
* Mısır’daki eşteşlerinden 2000
yıl daha eski ve iki kat daha büyük
olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler, Türkler tarafından yapılmıştır
Türkler’in Çinliler’den çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını anlatan Mirşan, daha da ileriye giderek, tüm dünya alfabelerinin kökeninin Türk alfabesi olduğunu savunuyor Mirşan ayrıca, “Etrüskçe Türkçe’dir, Türklerle Almanlar akrabadır” diyor
Türklerin Anadolu’ya giriş
tarihi 1071’den çok önce
Araştırmacı yazar Mirşan’ın iddiaları bununla da sınırlı değil Mirşan’a göre, Japon ve Çin medeniyetinin dip kültüründe MÖ 4000 yıllarında Orta Asya’dan göçen Türklerin etkisi var Ayrıca, Türkler’in Anadolu’ya gelmeleri 1071’e değil, MÖ 7000 yıllarına kadar gidiyor Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk
varlığını tesis etmişlerdir Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmış Mirşan, MÖ 10 bin yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşı> Orta Asya’nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığını ve diğer kültürlere etki yaptıklarını ifade ediyor Mirşan, Bering Boğazı’ndan geçen bu grupların Kızılderili kültürlerinin diplerinde de etkili olduğunu belirtiyor
Ödülleri Erdoğan verdi
Türk dünyasına katkıda bulunan Kazım Mirşan, Şükrü Elçin, Muazzez İlmiye Çığ, İhsan Doğramacı, Süleyman Kazmaz, Oktay Aslanapa, Halil İnalcık, Zeynep Korkmaz, Hamza Eroğlu, Etem Ruhi Üngör, Bozkurt Güvenç ile Kemal Baytaş’a anı tabağı ve onurluk verildi Törende, Kazmaz ve Aslanapa’nın ödüllerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

3 yorum

kübra için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.