Tarih Biliminin Yöntemleri Nelerdir Kısaca

ihlamur

Tarih bilimi toplumların geçmişinde yaşanan olayları öğrenmesi ve geleceklerinde aynı hataları yapmadan toplumu yönlendirmesi konusunda oldukça önemli bir bilim dalıdır. Tarih, bilimsel araştırmalarını ve çalışmalarını gerçekleştirirken beş temel yöntemi izlemektedir.

Tarih biliminin yöntemleri;

  1. TARAMA (Kaynak Tarama): Üzerinde çalışma yapılacak olan konu ile ilgili o konuya ve tarihe kaynaklık edebilecek tüm bilgi ve veriler bu aşamada bulunur ve elde edilir.
  2. TASNİF (Sınıflandırma): Araştırmacı konu ile alakalı bilgi ve verileri kaynak tarama sonucunda elde ettikten sonra bu verileri bir sıraya koyar ve bir sistematik düzen etrafında sınıflandırır.
  3. TAHLİL (Çözümleme): Bu aşamada araştırmacı, kaynak taraması sonucunda elde ettiği ve sınıflandığı verilerin yapacağı çalışma için yeterli olup olmayacağı konusu üzerinde durur ve bilgilerin yeterli olup olmadığını kontrol eder.
  4. TENKİT (Eleştiri): Tarihçi topladığı verilerin gerçekliği ve bilgilerin güvenilirliği açısından kontroller yapar ve bu bilgilerin doğru olduğundan emin olur.
  5. TERKİP (Sentez): Araştırmacı, araştırmaları sonucunda topladığı veri ve bilgileri birleştirir ve bu aşamada çalışmasını bir sonuca bağlar. Bu basamakta olaylar kültürel, ekonomik ve benzeri gibi farklı bakış açılarından incelenir.

Tarih Biliminin Yöntemi Nedir Hakkındaki Görüşlerinizi ve Yorumlarınızı Bizlerle Hemen Paylaşın. 

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.