Talas savaşı sebebi ve sonuçları

Talas Savaşı tarihi, Talas Savaşı hakkında kısa yazı. Talas Savaşı sebebi ve sonuçları

Türklerin İslamiyeti nasıl kabul ettiklerini, kabul etmelerine neden olan Talas Savaşının nasıl çıktığını bu yazımız ile öğrenebilirsiniz. Talaş Savaşının sebepleri Orta ve Ön Asya’da toprak bütünlüğünün olmamasından yararlanmaya çalışan Çin Devleti, İpek Yolunu tamamen ele geçirmeyi hedeflemesidir. 751 senesinde gerçekleşen Talas Savaşından Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinin yardımı ile Abbasi Devleti galip gelir.

Bu savaşın sonundaysa; 

Çin’in Orta Asya topraklarındaki hakimiyeti son bulur. Müslümanlık tüm İç Asya topraklarına hakim olmuştur.

Türkler akın akın İslamiyeti seçmişlerdir.

Türk- İslam kültürü yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.

Kağıt üretim sektörü Çin dışında yerlerde de kurulur. Köle olarak tutulan Çin asıllı ustalardan kağıt üretimi öğrenilmiştir.

Bu savaşın neticesinde Türk halkı İslamiyete geçmiştir. Bu durumun sebepleri ise şöyledir;

– Tek bir yaratıcıya olan inanç. İslamiyeti kabul etmeden önce Türkler gök tanrı inancına sahiptiler.

– Kurban verme ibadeti

– İslami dünyadaki ekonomik kalkınmışlığın Türklere cazip gelmesi

– İslamiyetin de kadınlara değer vermesi

– Hijyen ve adalete verilen değer

– Türklerdeki cihad anlayışının İslamiyette de olması

– Ahiret inancının var olması

Türk halkının müslüman olmasından sonra Abbasi Devleti ile ilişkiler güçlenmiştir. Türkler Abbasi Devletinin halife askerlerine dahil olmuşlardır. Bu sayede hem askeri alanda hem de politik alanda etkin olmuşlardır.

Talas Savaşı sebebi ve sonuçları hakkında yorumlarınızı hemen bırakabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.