Tactile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactile İle İlgili Cümleler

Tactile, dokunsal anlamına gelir. Bu kelime, dokunma, hissetme ve dokunarak hissetme gibi anlamları ifade eder. İşte bu kelimeyi içeren 20 örnek cümle:

 1. I love the tactile sensation of soft velvet. (Yumuşak kadife dokunsal hissini seviyorum.)
 2. The tactile feedback on my phone’s keypad is very satisfying. (Telefonumun tuş takımındaki dokunsal geri bildirim çok tatmin edici.)
 3. The tactile experience of walking barefoot on grass is so enjoyable. (Çimenlerde çıplak ayakla yürümenin dokunsal deneyimi çok keyifli.)
 4. The artist used tactile materials like clay and wood to create the sculpture. (Sanatçı heykel oluşturmak için kil ve ahşap gibi dokunsal malzemeler kullandı.)
 5. The tactile sensitivity of my fingertips is reduced due to the cold weather. (Parmak uçlarımın dokunsal hassasiyeti soğuk hava nedeniyle azaldı.)
 6. The tactile sensation of scratching an itch is very satisfying. (Kaşıntıyı kaşımanın dokunsal hissi çok tatmin edicidir.)
 7. The tactile quality of the fabric makes it perfect for upholstery. (Kumaşın dokunsal kalitesi, döşeme için mükemmeldir.)
 8. People with tactile defensiveness may avoid certain textures or fabrics. (Dokunsal savunma sorunu olan kişiler belirli dokuları veya kumaşları kaçınabilirler.)
 9. The tactile nature of braille makes it accessible to the visually impaired. (Braille’ın dokunsal yapısı, görme engelliler tarafından erişilebilir hale getirir.)
 10. The tactile sensation of holding a newborn baby is indescribable. (Yeni doğmuş bir bebeği tutmanın dokunsal hissi tarif edilemez.)
 11. The tactile feedback from the steering wheel tells me how the car is handling. (Direksiyondan gelen dokunsal geri bildirim, arabamın nasıl gittiğini söyler.)
 12. The tactile experience of swimming in the ocean is amazing. (Denizde yüzmenin dokunsal deneyimi harika.)
 13. Tactile learning involves hands-on experience and exploration. (Dokunsal öğrenme, elle yapma deneyimi ve keşifleri içerir.)
 14. The tactile sensation of a warm hug is comforting. (Sıcak bir sarılmanın dokunsal hissi rahatlatıcıdır.)
 15. Tactile illusions can trick our brains into perceiving sensations that aren’t really there. (Dokunsal illüzyonlar, beynimizi gerçekte olmayan duyumları algılamaya kandırabilir.)
 16. The tactile feedback on the gas pedal lets me know how much pressure I’m applying. (Gaz pedalındaki dokunsal geri bildirim, uyguladığım basıncı bana bildirir.)
 17. The tactile quality of a good book makes it more enjoyable to read. (İyi bir kitabın dokunsal kalitesi okumayı daha key

ifli hale getirir.)
18. Tactile stimulation is important for the development of infants and young children. (Dokunsal uyaranlar, bebeklerin ve küçük çocukların gelişimi için önemlidir.)

 1. The tactile sensation of sand between my toes is one of my favorite things. (Parmak aralarımdaki kumun dokunsal hissi favori şeylerimden biridir.)
 2. Tactile communication can convey emotions and messages through touch. (Dokunsal iletişim, dokunarak duyguları ve mesajları iletebilir.)

(Türkçe çeviriler kalın ve kırmızı renkte yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.