Tactician İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactician İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactician Nedir?

Tactician kelimesi Türkçe’de “stratejist” veya “taktik uzmanı” anlamına gelir. Tactician, bir durumda en uygun stratejiyi veya taktiği belirleyebilen kişidir.

Örnek Cümleler:

1. As a tactician, he always had a plan B. (Bir stratejist olarak, her zaman bir Plan B’si vardı.)
2. The tactician studied the battlefield before making a move. (Stratejist hamle yapmadan önce savaş alanını inceledi.)
3. She proved herself to be a skilled tactician in the boardroom. (Yönetim kurulu odasında kendini usta bir stratejist olarak kanıtladı.)
4. The tactician analyzed the market trends to make a profitable investment. (Stratejist, karlı bir yatırım yapmak için piyasa trendlerini analiz etti.)
5. A good tactician knows when to attack and when to retreat. (İyi bir stratejist, ne zaman saldırılması ve ne zaman geri çekilmesi gerektiğini bilir.)
6. The tactician carefully planned each move in the game of chess. (Stratejist, satranç oyununda her hamleyi dikkatlice planladı.)
7. He was a brilliant tactician in the military, winning many battles. (Askeri alanda parlak bir stratejistti ve birçok savaşı kazandı.)
8. The tactician used a diversionary tactic to distract the enemy. (Stratejist, düşmanı oyalamak için bir yanıltma taktiği kullandı.)
9. She was known as a tactician in the world of politics. (Politika dünyasında bir stratejist olarak tanınırdı.)
10. The tactician advised the team to change their approach for better results. (Stratejist, daha iyi sonuçlar için takımın yaklaşımını değiştirmelerini önerdi.)
11. A skilled tactician can turn a disadvantage into an advantage. (Usta bir stratejist, dezavantajı avantaja dönüştürebilir.)
12. The tactician considered all possible scenarios before making a decision. (Stratejist, bir karar vermeden önce tüm olası senaryoları dikkate aldı.)
13. He was regarded as a brilliant tactician in the field of business. (İş dünyasında parlak bir stratejist olarak kabul edildi.)
14. The tactician implemented a new strategy to increase sales. (Stratejist, satışları artırmak için yeni bir strateji uyguladı.)
15. She was known for her ability to think like a tactician in high-pressure situations. (Yüksek baskı altındaki durumlarda bir stratejist gibi düşünebilme becerisiyle tanınırdı.)
16. The tactician used his knowledge of the terrain to gain an advantage in the battle. (Stratejist, savaşta avantaj elde etmek için arazi hakkındaki bilgisini kullandı.)
17. A good tactician is always one step ahead of the competition

  1. The tactician’s ability to adapt to changing circumstances was crucial in their success. (Stratejistin değişen koşullara uyum sağlama yeteneği başarısında kritikti.)
  2. The tactician’s reputation as a master of strategy preceded them wherever they went. (Stratejistin strateji ustası olarak ünü nereye giderse gitsin onunla birlikteydi.)
  3. The tactician’s ability to anticipate the moves of their opponents was unmatched. (Stratejistin rakiplerinin hamlelerini önceden tahmin etme yeteneği eşsizdi.)

Özet:

Tactician, stratejist veya taktik uzmanı anlamına gelen bir kelimedir. Tactician’lar, bir durumda en uygun stratejiyi veya taktiği belirleyebilen kişilerdir. Örnek cümlelerde, tactician kelimesi İngilizce cümlelerde farklı bağlamlarda kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.