Tactful İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactful İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tactful Nedir?


Tactful, Türkçe karşılığı ile “taktikli” anlamına gelir. Bu kelime, hassasiyet, saygı ve düşünceli davranışlar göstererek insanlarla etkileşimde bulunma becerisini ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. She gave a tactful response to his rude remark. (O, onun kaba sözüne taktikli bir cevap verdi.)
 2. It’s important to be tactful when discussing sensitive topics. (Hassas konuları tartışırken taktikli olmak önemlidir.)
 3. He handled the situation with tactful diplomacy. (O, taktikli diplomasiyle durumu yönetti.)
 4. She made a tactful suggestion to improve the project. (Proje için iyileştirici bir taktikli öneride bulundu.)
 5. He used a tactful approach to negotiate the contract. (Sözleşme için müzakerelerde taktikli bir yaklaşım kullandı.)
 6. She was tactful in her criticism of his work. (O, işine eleştiri yaparken taktikliydi.)
 7. He demonstrated his tactful nature by apologizing for the misunderstanding. (Anlaşmazlık için özür dileyerek taktikli doğasını sergiledi.)
 8. She handled the difficult customer with tactful ease. (Zor müşteriyi taktikli bir kolaylıkla yönetti.)
 9. He gave a tactful compliment to her performance. (Onun performansına taktikli bir iltifat verdi.)
 10. She used tactful words to calm the situation. (Durumu sakinleştirmek için taktikli sözcükler kullandı.)
 11. He approached the delicate issue with tactful sensitivity. (Hassas konuya taktikli bir hassasiyetle yaklaştı.)
 12. She avoided hurting his feelings by using a tactful tone. (Taktikli bir ton kullanarak onun duygularını incitmekten kaçındı.)
 13. He showed his tactful side by helping her without being asked. (İstemediği halde yardım ederek taktikli yönünü gösterdi.)
 14. She used tactful persuasion to convince him to change his mind. (Fikrini değiştirmesi için taktikli ikna yöntemlerini kullandı.)
 15. He demonstrated his tactful behavior by remaining calm during the crisis. (Krize rağmen sakin kalmasıyla taktikli davranışını sergiledi.)
 16. She gave a tactful critique of his presentation. (Sunumuna taktikli bir eleştiri yaptı.)
 17. He used tactful humor to diffuse the tense situation. (Gergin durumu yatıştırmak için taktikli bir espri yaptı.)
 18. She showed her tactful nature by listening to his concerns. (Onun endişelerini dinleyerek taktikli doğasını gösterdi.)
 19. He approached the delicate topic with tactful care. (Hassas konuya taktikli bir özenle yaklaştı.)
 20. She demonstrated her tactful approach by resolving the conflict peacefully. (

O, çatışmayı barışçıl bir şekilde çözerek taktikli yaklaşımını sergiledi.)

Bu örnek cümlelerde görüldüğü gibi, taktikli davranışlar göstermek her zaman fark yaratır ve insanlarla iletişimde bulunmanın önemli bir parçasıdır. Taktikli olmak, insanlarla daha uyumlu bir şekilde çalışmak ve ilişkileri sürdürmek için gereklidir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.