Subtle Approach İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subtle Approach İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subtle Approach Nedir?

Subtle approach, Türkçe karşılığıyla “ince yaklaşım” demektir. Başkalarının fikirlerini, düşüncelerini veya davranışlarını değiştirmek için doğrudan bir şekilde müdahale etmek yerine, daha dolaylı ve incelikli bir yaklaşım benimsemeyi ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. She used a subtle approach to persuade her boss to give her a raise. (Patronunu zam yapması için ikna etmek için ince bir yaklaşım kullandı.)
 2. The diplomat took a subtle approach to diffuse the tension between the two countries. (Diplomat, iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırmak için ince bir yaklaşım benimsedi.)
 3. The teacher used a subtle approach to get the students interested in the topic. (Öğretmen, öğrencilerin konuya ilgi göstermeleri için ince bir yaklaşım kullandı.)
 4. The salesman used a subtle approach to sell the product without being pushy. (Satıcı, itici olmadan ürünü satmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 5. The politician used a subtle approach to win the voters’ trust. (Politikacı, seçmenlerin güvenini kazanmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 6. The therapist used a subtle approach to help the patient open up about their feelings. (Terapist, hastanın duygularını açması için ince bir yaklaşım kullandı.)
 7. The artist used a subtle approach to convey the emotion in her artwork. (Sanatçı, eserinde duyguyu aktarmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 8. The manager used a subtle approach to motivate her team to work harder. (Yönetici, takımını daha sıkı çalışmaya teşvik etmek için ince bir yaklaşım kullandı.)
 9. The writer used a subtle approach to create suspense in her novel. (Yazar, romanında gerilimi yaratmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 10. The coach used a subtle approach to help his player improve their technique. (Antrenör, oyuncusunun tekniklerini geliştirmesine yardımcı olmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 11. The speaker used a subtle approach to get her audience to listen to her message. (Konuşmacı, mesajını dinlemeleri için izleyicilerine ince bir yaklaşım kullandı.)
 12. The chef used a subtle approach to add flavor to the dish. (Şef, yemeğe tat katmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 13. The musician used a subtle approach to create a certain mood in the song. (Müzisyen, şarkıda belirli bir ruh hali oluşturmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 14. The designer used a subtle approach to create a sense of harmony in the room. (Tasarımcı, odada bir uyum hissi yaratmak için ince bir yakla

m kullandı.)
15. The parent used a subtle approach to discipline their child without being harsh. (Ebeveyn, çocuğunu sert olmadan disipline etmek için ince bir yaklaşım kullandı.)

 1. The researcher used a subtle approach to gather information from participants without biasing their responses. (Araştırmacı, katılımcılardan yanıltıcı yanıtlar almadan bilgi toplamak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 2. The fashion designer used a subtle approach to incorporate the latest trends into their collection. (Moda tasarımcısı, koleksiyonuna son trendleri dahil etmek için ince bir yaklaşım kullandı.)
 3. The marketer used a subtle approach to create a sense of urgency in their advertising campaign. (Pazarlamacı, reklam kampanyasında aciliyet hissi yaratmak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 4. The scientist used a subtle approach to prove their hypothesis without manipulating the results. (Bilim adamı, sonuçları manipüle etmeden hipotezini kanıtlamak için ince bir yaklaşım kullandı.)
 5. The social worker used a subtle approach to help their client overcome their addiction. (Sosyal çalışmacı, müşterisinin bağımlılığını yenmesine yardımcı olmak için ince bir yaklaşım kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.