Stratejik Yönetim Nedir Kısaca

Stratejik Yönetim Nedir Kısaca

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim, bir organizasyonun hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyetleri planlamak, uygulamak ve izlemek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yönetim yaklaşımı, organizasyonların iç ve dış çevrelerini analiz ederek, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Stratejik yönetim, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşmak için kaynakların yönetilmesini içerir.

Stratejik yönetim süreci, beş ana adımdan oluşur:

  1. Vizyon belirleme: Organizasyonun gelecekte nasıl bir yerde olmak istediğinin belirlenmesi
  2. Misyon belirleme: Organizasyonun amacının ve varoluş nedeninin belirlenmesi
  3. Stratejik analiz: Organizasyonun iç ve dış çevresinin analiz edilmesi ve organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin belirlenmesi
  4. Strateji formülasyonu: Analiz sonuçlarına dayanarak, organizasyonun hedefleri doğrultusunda stratejilerin belirlenmesi
  5. Stratejinin uygulanması ve izlenmesi: Belirlenen stratejilerin uygulanması, takibi ve gerektiğinde düzenlenmesi

Stratejik yönetim, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Bu avantaj, organizasyonun rakiplerinden daha iyi performans göstermesiyle elde edilir. Stratejik yönetim, organizasyonların kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar ve organizasyonların uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Stratejik yönetim, organizasyonların karar alma süreçlerini de etkiler. Karar alma sürecinde, organizasyonun stratejik hedefleri göz önünde bulundurulur ve bu hedefler doğrultusunda kararlar alınır. Stratejik yönetim, organizasyonun iç ve dış çevresindeki değişiklikleri takip etmesine ve bu değişikliklere uygun şekilde stratejilerini güncellemesine olanak tanır.

Stratejik yönetim, sadece büyük ölçekli işletmeler için değil, küçük ölçekli işletmeler ve hatta bireysel girişimciler için de önemlidir. Küçük ölçekli işletmeler için stratejik yönetim, kaynakların verimli kullanımını sağlayarak, rekabet avantajı elde etmelerine ve büyümelerine yardımcı olur. Bireysel girişimciler için stratejik yönetim, kişisel hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşmak için doğru stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, stratejik yönetim, organizasyonların uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu hedeflere ulaşmak için organizasyonların iç ve dış çevrelerini analiz etmesi, doğru stratejileri belirlemesi ve bu stratejileri uygulaması gerekmektedir. Stratejik yönetim, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olur ve kaynakların verimli kullanımını sağlar.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.