Sterile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sterile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sterile İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anlam: Steril, herhangi bir mikrop veya enfeksiyon olmadan tamamen temizlenmiş veya yok edilmiş olan şeyi ifade eder.

 1. The surgical instruments need to be sterile before the operation. (Cerrahi aletler ameliyattan önce steril olmalıdır.)
 2. The laboratory requires a sterile environment to conduct experiments. (Laboratuvar deneylerini yapmak için steril bir ortama ihtiyaç duyar.)
 3. The dentist uses sterile gloves and masks during dental procedures. (Diş hekimi, diş işlemleri sırasında steril eldiven ve maskeler kullanır.)
 4. The hospital has strict procedures to maintain a sterile environment in the operating room. (Hastanede ameliyat odasında steril bir ortamı korumak için sıkı prosedürler bulunmaktadır.)
 5. The food industry follows specific guidelines to ensure sterile processing of food products. (Gıda endüstrisi, gıda ürünlerinin steril işlenmesini sağlamak için belirli yönergeleri takip eder.)
 6. The laboratory technician wears a sterile lab coat to avoid contamination. (Laboratuvar teknisyeni kontaminasyonu önlemek için steril bir lab elbisesi giyer.)
 7. The sterilization process is necessary to eliminate bacteria and viruses. (Sterilizasyon süreci bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmak için gereklidir.)
 8. The medical equipment is sterilized after each use to prevent infection. (Tıbbi ekipman enfeksiyonu önlemek için her kullanımdan sonra sterilize edilir.)
 9. The sterile packaging keeps the product safe and free from germs. (Steril ambalaj ürünü güvende ve mikroplardan uzak tutar.)
 10. The surgeon and nurses wear sterile gowns and gloves during surgery. (Cerrah ve hemşireler ameliyat sırasında steril önlük ve eldiven giyerler.)
 11. The patient is required to take a shower with a sterile solution before surgery. (Hasta, ameliyattan önce steril bir çözümle duş alması gerekmektedir.)
 12. The laboratory technician uses a sterile swab to collect a sample for testing. (Laboratuvar teknisyeni test için örnek toplamak için steril bir çubuk kullanır.)
 13. The packaging materials need to be sterile to prevent contamination. (Ambalaj malzemeleri kontaminasyonu önlemek için steril olmalıdır.)
 14. The sterile field is established by using sterile drapes during surgery. (Steril alan, ameliyat sırasında steril örtüler kullanılarak oluşturulur.)
 15. The laboratory has a separate area for sterilizing equipment and materials. (Laboratuvar, ekipman ve malzemeleri sterilize etmek için ayrı bir alanı bulunmaktadır.)
 16. The dentist sterilizes dental instruments using an autoclave. (Diş hekimi, diş aletlerini otoklav kullanarak sterilize eder.)
 17. The sterile technique is essential in preventing healthcare-associated infections. (Steril tekn

ik, sağlıkla ilişkili enfeksiyonları önlemede önemlidir.)
18. The laboratory follows a strict protocol for sterilizing glassware. (Laboratuvar, cam malzemeleri sterilize etmek için sıkı bir protokol izler.)

 1. The sterile processing technician is responsible for ensuring that all medical equipment is properly sterilized. (Steril işlem teknisyeni, tüm tıbbi ekipmanların uygun şekilde sterilize edildiğinden emin olmakla sorumludur.)
 2. The sterile field must be maintained throughout the entire surgical procedure. (Steril alan, tüm cerrahi işlem boyunca korunmalıdır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.