Steady İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Steady İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Steady İle İlgili Cümleler

Steady kelimesi, Türkçe’de “sabit, istikrarlı” anlamına gelir.

 1. She kept a steady pace while running the marathon. (O, maraton koşarken sabit bir hızda ilerledi.)
 2. The company’s profits have remained steady for the past year. (Şirketin karı geçen yıl boyunca istikrarlı kaldı.)
 3. The boat moved steadily through the calm waters. (Tekne sakin suların içinde istikrarlı bir şekilde ilerledi.)
 4. His steady hand helped him complete the intricate drawing. (Onun sabit eli, karmaşık çizimi tamamlamasına yardımcı oldu.)
 5. The steady rain lasted for hours. (Sabit yağmur saatlerce sürdü.)
 6. She maintained a steady gaze throughout the interview. (Mülakat boyunca sabit bir bakış açısıyla devam etti.)
 7. The country’s population growth has been steady for the past decade. (Ülkenin nüfus artışı son on yılda sabit kaldı.)
 8. The doctor noticed a steady improvement in her patient’s condition. (Doktor, hastasının durumunda sabit bir iyileşme fark etti.)
 9. The teacher’s steady guidance helped her students succeed. (Öğretmenin sabit rehberliği öğrencilerinin başarısına yardımcı oldu.)
 10. He worked steadily on the project, never losing focus. (Projede sabit bir şekilde çalıştı, hiçbir zaman odaklanmadan vazgeçmedi.)
 11. The construction workers made steady progress on the building. (İnşaat işçileri binada sabit bir ilerleme kaydetti.)
 12. The athlete’s steady training regimen paid off in the competition. (Sporcunun sabit antrenman programı, yarışmada kendini ödüllendirdi.)
 13. The city’s crime rate has remained steady over the past few years. (Kentteki suç oranı son birkaç yıl boyunca sabit kaldı.)
 14. She had a steady job that provided a reliable income. (Güvenilir bir gelir sağlayan sabit bir işi vardı.)
 15. The patient’s heartbeat remained steady throughout the surgery. (Hastanın kalp atışı ameliyat boyunca sabit kaldı.)
 16. The band played a steady rhythm that kept the audience dancing. (Grup, izleyicileri dans ettiren sabit bir ritim çaldı.)
 17. The team’s defense played a steady game, never allowing the opposing team to score. (Takımın savunması, rakip takımın gol atmasına izin vermeyen sabit bir oyun oynadı.)
 18. The farmer relied on steady rainfall to water his crops. (Çiftçi, ürünlerini sulamak için sabit yağışa güvendi.)
 19. She had a steady stream of visitors throughout the day. (Tüm gün boyunca sabit bir ziyaretçi akışı vardı.)
 20. The artist’s steady hand created a beautiful painting. (Sanatçının sabit eli güzel bir tablo

oluşturdu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.