State-Run İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

State-Run İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

State-Run

State-Run, devlet tarafından işletilen, yönetilen veya denetlenen anlamına gelir. Aşağıda, “State-Run” kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımını açıklayan 20 örnek cümle yer almaktadır:

 1. The state-run company was responsible for managing the country’s electricity grid.
  (Devlet tarafından işletilen şirket, ülkenin elektrik şebekesinin yönetiminden sorumluydu.)

 2. The state-run hospital provided free healthcare to all citizens.
  (Devlet tarafından işletilen hastane, tüm vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyordu.)

 3. The state-run television channel broadcasted the president’s speech live.
  (Devlet tarafından işletilen televizyon kanalı, cumhurbaşkanının konuşmasını canlı yayınladı.)

 4. The state-run university offered courses in a variety of subjects.
  (Devlet tarafından işletilen üniversite, çeşitli konularda dersler sunuyordu.)

 5. The state-run transportation system was known for its efficiency and reliability.
  (Devlet tarafından işletilen ulaşım sistemi, etkinliği ve güvenilirliğiyle tanınıyordu.)

 6. The state-run water company was responsible for ensuring clean water for all citizens.
  (Devlet tarafından işletilen su şirketi, tüm vatandaşlar için temiz su sağlamaktan sorumluydu.)

 7. The state-run bank provided low-interest loans to small businesses.
  (Devlet tarafından işletilen banka, küçük işletmelere düşük faizli krediler sağladı.)

 8. The state-run post office delivered mail and packages to all parts of the country.
  (Devlet tarafından işletilen posta ofisi, ülkenin tüm bölgelerine posta ve paketler teslim etti.)

 9. The state-run airline offered affordable flights to popular destinations.
  (Devlet tarafından işletilen havayolu, popüler yerlere uygun fiyatlı uçuşlar sundu.)

 10. The state-run library had a vast collection of books and resources available to the public.
  (Devlet tarafından işletilen kütüphane, halka sunulabilecek geniş bir kitap ve kaynak koleksiyonuna sahipti.)

 11. The state-run prison system aimed to rehabilitate inmates and reduce recidivism rates.
  (Devlet tarafından işletilen hapishane sistemi, mahkumları rehabilite etmeyi ve tekrar suç işleme oranlarını azaltmayı amaçlıyordu.)

 12. The state-run energy company was responsible for managing the country’s oil and gas reserves.
  (Devlet tarafından işletilen enerji şirketi, ülkenin petrol ve gaz rezervlerini yönetmekten sorumluydu.)

 13. The state-run childcare center provided affordable daycare services for working parents.
  (Devlet tarafından işletilen çocuk bakım merkezi, çalışan ebeveynlere uygun fiyatlı kreş hizmetleri sağladı.)

 14. The state-run agricultural program aimed to increase food production and improve farming techniques

 1. The state-run park system maintained and preserved natural areas for public enjoyment.
  (Devlet tarafından işletilen park sistemi, doğal alanları koruyarak halkın keyif alabileceği yerleri sürdürdü.)

 2. The state-run emergency services responded quickly to natural disasters and other crises.
  (Devlet tarafından işletilen acil servisler, doğal afetler ve diğer krizlere hızlı bir şekilde müdahale etti.)

 3. The state-run pension program provided financial assistance to retired citizens.
  (Devlet tarafından işletilen emekli maaşı programı, emekli vatandaşlara maddi destek sağladı.)

 4. The state-run school system offered free education to all students.
  (Devlet tarafından işletilen okul sistemi, tüm öğrencilere ücretsiz eğitim sundu.)

 5. The state-run museum showcased the country’s cultural heritage through exhibits and artifacts.
  (Devlet tarafından işletilen müze, sergiler ve eserler aracılığıyla ülkenin kültürel mirasını sergiledi.)

 6. The state-run fire department worked to prevent and extinguish fires in the community.
  (Devlet tarafından işletilen itfaiye departmanı, toplumda yangınları önlemek ve söndürmek için çalıştı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.