Spank İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Spank İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Spank Nedir?

, bir kişinin arkasına veya poposuna el ile vurma eylemidir. Genellikle cezalandırma veya cinsel haz için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I don’t believe in spanking as a form of discipline. (Disiplin için bir yöntem olarak şaplak atmaya inanmıyorum.)
 2. He spanked his son for misbehaving in the store. (Oğlu mağazada kötü davrandığı için onu şaplakladı.)
 3. She spanked her lover as a part of their sexual play. (Seks oyunlarının bir parçası olarak sevgilisini şaplakladı.)
 4. I heard my neighbor spanking her child and it made me uncomfortable. (Komşumun çocuğunu şaplakladığını duydum ve rahatsız oldum.)
 5. Spanking is illegal in some countries. (Bazı ülkelerde şaplak atmak yasadışıdır.)
 6. She threatened to spank her dog if it didn’t behave. (Köpeği davranışları düzelmezse onu şaplaklayacağı tehdidinde bulundu.)
 7. He got spanked by his boss for making a mistake at work. (İşte bir hata yaptığı için patronu tarafından şaplaklandı.)
 8. The child cried after being spanked by his father. (Babası tarafından şaplaklandıktan sonra çocuk ağladı.)
 9. Spanking can have negative effects on a child’s mental health. (Şaplak atmak çocukların zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.)
 10. She was embarrassed when her boyfriend spanked her in public. (Erkek arkadaşı onu halka açık bir yerde şaplakladığında utanmıştı.)
 11. Spanking should never be done out of anger. (Şaplak atmak asla öfke ile yapılmamalıdır.)
 12. The teacher spanked the student for cheating on the exam. (Öğrenci sınavda kopya çektiği için öğretmeni tarafından şaplaklandı.)
 13. Spanking is a controversial topic in parenting. (Şaplak atma, ebeveynlikte tartışmalı bir konudur.)
 14. She laughed when her partner jokingly spanked her. (Partneri şakayla karışık onu şaplakladığında güldü.)
 15. Spanking can lead to physical harm and injury. (Şaplak atmak fiziksel zarar ve yaralanmaya neden olabilir.)
 16. The child’s behavior improved after being spanked. (Çocuğun davranışları şaplaklandıktan sonra düzeldi.)
 17. Spanking is not an effective way to discipline a child. (Şaplak atmak bir çocuğu disipline etmenin etkili bir yolu değildir.)
 18. He spanked her lightly on the bottom as they walked through the park. (Parkta yürürken hafifçe kalçalarına şaplak attı.)
 19. Spanking can damage a child’s relationship with their

parent. (Şaplak atmak bir çocuğun ebeveyniyle olan ilişkisini bozabilir.)
20. The use of spanking as a form of discipline is declining in many countries. (Disiplin olarak şaplak atmanın kullanımı birçok ülkede azalmaktadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.