Space İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Space İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

SPACE İLE İLGİLİ CÜMLELER

Space (uzay): Sonsuz boşlukta yer alan her şeyin genel adıdır.

 1. Space travel has always been a dream for humans. (Uzay yolculuğu her zaman insanların hayali olmuştur.)
 2. The International Space Station orbits around the Earth. (Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın etrafında dolanır.)
 3. Space exploration has led to many scientific discoveries. (Uzay keşfi birçok bilimsel keşfe yol açmıştır.)
 4. The universe is a vast expanse of space. (Evren, geniş bir uzay boşluğudur.)
 5. Astronauts experience zero gravity in space. (Astronotlar, uzayda sıfır yerçekimi yaşarlar.)
 6. The space shuttle was retired in 2011. (Uzay mekiği 2011 yılında emekliye ayrıldı.)
 7. The stars in space are incredibly beautiful. (Uzaydaki yıldızlar inanılmaz güzeldir.)
 8. The space race between the US and the Soviet Union was a major event of the Cold War. (ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı Soğuk Savaş’ın önemli bir olayıydı.)
 9. The Hubble Space Telescope has captured some amazing images of the universe. (Hubble Uzay Teleskobu, evrenin bazı muhteşem görüntülerini yakalamıştır.)
 10. There is still so much we don’t know about space. (Uzay hakkında hala bilmediğimiz çok şey var.)
 11. The movie Interstellar is about a group of astronauts who travel through space to find a new home for humanity. (Interstellar filmi, insanlık için yeni bir ev bulmak için uzayda seyahat eden bir grup astronot hakkındadır.)
 12. The Milky Way is just one of many galaxies in space. (Samanlık, uzaydaki birçok galaksiden sadece biridir.)
 13. Satellites are used to study and monitor space and Earth. (Uydular, uzayı ve Dünya’yı çalışmak ve izlemek için kullanılır.)
 14. Neil Armstrong was the first person to walk on the space moon. (Neil Armstrong, uzayda yürüyen ilk kişiydi.)
 15. Black holes are one of the most mysterious phenomena in space. (Siyah delikler,

uzayın en gizemli fenomenlerinden biridir.)
16. The Mars rover is exploring the surface of the red planet in space. (Mars gezgini, uzaydaki kırmızı gezegenin yüzeyini keşfediyor.)

 1. The sound of a rocket launching into space is incredibly loud. (Uzaya fırlatılan bir roketin sesi inanılmaz derecede yüksektir.)
 2. Many scientists believe that there may be life on other planets in space. (Birçok bilim insanı, uzaydaki diğer gezegenlerde yaşam olabileceğine inanıyor.)
 3. Space debris can pose a danger to satellites and spacecraft. (Uzay enkazı, uydular ve uzay araçları için bir tehlike oluşturabilir.)
 4. Elon Musk’s SpaceX company is working on developing reusable rockets for space travel. (Elon Musk’ın SpaceX şirketi, uzay yolculuğu için yeniden kullanılabilir roketler geliştirmek üzerinde çalışıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.