Sözcükte Anlam Test Soruları (30 Soru)

Sözcükte anlam testi, sözcükte anlam testleri 60 adet kaliteli soru ve cevap anahtarı. Bu sayfada aşağıdan sözcükte (kelimede) anlam ile ilgili olarak 30 adet test sorusu yer almaktadır.  Sözcükte anlam test soruları çözebilirsiniz ya da sınavlarınızda kullanmak üzere kullanabilirsiniz… Testlerin cevap anahtarı sayfanın en altında yer almaktadır.

 

1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değil­dir?

A)    En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.

B)   Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C)   İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

D)   Müzisyen için ses neyse ressam için de odur.

E)   Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

 

2) Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir söz öbeği kullanılmıştır?

A)    Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak sizin elinizde.

B)   Atlet, maratonun sonlanna doğru yoruldu ve yarışı bıraktı.

C)   Tuval üzerine yağlı boyayla yaptığı resimleri satışa çıkardı.

D)   Giydiği geniş gömleklerle kamburunu örtmeye çalı­şıyordu.

E)   Saatlerdir hiç kimseyi umursamadan, sakız çiğniyordu.

 

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A)    Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.

B)   Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.

C)   Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.

D)   Hırgürleri çok olan kalabalık bir aileydi.

E)   Kadın, tıngır mıngır sallıyordu beşiği.

 

4) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi­sinde özelden genele doğru gidilmiştir?

A)   Birçok sanat yapıtı vardır, deneme de bunlardan bi­ridir.

B)   Tüm sanatçılar gibi o da ölümlülüğü yenme telaşında bir yazardı.

C)   Savaşlar zordur, Kurtuluş Savaşı da zor bir savaştı.

D)   Gül, sevgiliye verilebilecek en güzel çiçektir.

E)   Cümlelerindeki sözcükleri titizlikle seçer.

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?

A)   Ilık bir duş alırsan kendine gelirsin; ama yine de bazı şeyleri oluruna bırakmayı öğrenmelisin.

B)   Sıcak bir yaz gününde nerede tatil yapılacağını iyi bilirim ben de.

C)   Geniş düşünürsen hoşgörünün insan için vazgeçilmez olduğunu anlarsın.

D)   Meksikalıların “Tüm gün dinlendikten sonra bir de uyumak ne güzel!” sözü sana ne anlatıyor?

E)   Küçük bir tabağın içine doldurduğun onca yemekle zayıflayabileceğin! m! zannediyorsun?

 

6) Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?

A)   Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuştur­muş romanda.

B)   Nota bilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var.

C)   Kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı vuruşlarıyla da tanınıyor.

D)   Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.

E)   Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

 

7) Aşağıdakilerden hangisinde “doktor” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

A)   Doktor, insan sağlığını her şeyden önemli gören kişidir.

B)   Doktor, hastasına güven vermeyi her zaman başar­malıdır.

C)   Doktor, hafta sonuna kadar hastanede kalacağını söyledi.

D)   Doktor, yeri geldiğinde soğukkanlı olmayı bilmelidir.

E)   Doktor, kendini yenilemeli, tıptaki gelişmeleri izlemelidir.

 

8) Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut bir anlamı karşılamıştır?

A)   Müşterisinin özenle seçtiği domatesleri tarttıktan sonra konuşmaya başladı.

B)   Ağacı budamaktan, ağacın kökünü kesmeyi anlıyor galiba bahçıvanınız.

C)   Yepyeni bir bina nasıl oldu da bir depremde en önce göçüverdi?

D)   Artık bu televizyon onarılamaz, sen en iyisi yeni bir televizyon almaya bak.

Eşyalarını da yanına alıp gidince o, içimde kara bir boşluk oluştu.

 

9) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel bir an­lam taşımaktadır?

A)   Uzun bir yol vardı daha önümüzde, diyordu şoför.

B)   Büyük insanlar, büyük düşünür, derdi her zaman.

C)   Kim ne derse desin güzel maçlara gebe, şampiyonluk­taki kıyasıya çekişme.

D)   Takımlar taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik ekiple­riyle bir bütün olmuş.

E)   Bu sıcak atmosfer futbol dünyamızın uzun yıllardır özlemini çektiği bir şeydi.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir eylem vardır?

A)   Kuzular, baharın güzelliğine eşlik etmek için meliyordu.

B)   Yukarı kattakilerin gümbürtüleri de bir gün olsun bit­mez ki.

C)   Fısıldaşmayı bıraksalar, hiç de yanlış anlaşılmayacaktık.

D)   Şırıltısını duyuyor musun, kavaklar arasından akan suyun.

E)   Havlamayı bile beceremeyen uyuz bir köpek almışsın.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki  sözcük kullanılmamıştır?

A)   Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.

B)   Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C)   Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D)   Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

E)   Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somutlama yoktur?

A)   Yalnızlığın girdabına insan bir kez kapılagörsün, bir daha çıkamaz içinden.

B)   Bahçedeki binlerce çiçeğin birdenbire ve rengârenk açmasıdır sevmek.

C)   Eksikliğini çok hissediyorum, ayrıldığımızda bir kolum da onunla gitti.

D)   Yalnızca yaşamak için mi beklenir güzel günler, bek­lemek de güzel.

E)   Çaldığım bütün kapılar yüzüme kapandı, hiç dostum yokmuş benim.

 

13. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi­si ikili kök(ortak köktür?

A) Köyden kente göç, Türk romanında sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

E) Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur?

A)   Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da ezi­yet etmeyin.

B)   Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşır­haneye verdim.

C)   Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu.

D)   Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce ye­meğe gittiler.

E)   Yavru Vatan yarınki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük yan an­lamda kullanılmıştır?

A)   Üç yıldır, özel bir üniversitede Türk Dili dersini okutuyor.

B)   Yerdeki cam parçalan topuğunun kanamasına sebep oldu.

C)   Etrafımı çevreleyen her şey bana onu hatırlatmaya yetiyor.

D)   İdarenin verdiği cezaya üç gün içinde itiraz etme hak­kı var.

E)   Veteriner, kanatlarını iyileştirdiği güvercini gökyüzüne saldı.

 

16. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “sıra” anlamında kullanılmıştır?

A)   Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin kuyruğu olamam ben.

B)   Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe uzadığını görmek ne acı.

C)   Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca hemen kuyruğunu sallar.

D)   Kuyruğu, kurduğumuz kapana kısılmış orada öylece duruyor fare.

E)   Mahallenin afacan çocukları kedinin kuyruğuna teneke bağlamışlardı.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde “daha” sözcüğü ötekiler­den farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A)   Daha güzel bir şey, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.

B)   Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.

C)   İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.

D)   Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsun.

E)   Bütün çabamız daha yaşanası bir dünya bırakmak yarınlara.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcük benzet­me amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır?

A)   Denizi nakış işler gibi işliyor yunuslar.

B)   Güneş, o yorgun kuş, usulca süzülüyor.

C)   Bıraksam akıp gidecek gönlüm ona doğru.

D)   Ayın ipini tutmuş koşuyor bir çocuk.

E)   Rüzgâr uçuruyor masamdaki şiirimi.

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde abartma yoktur?

A)   Sesini duymasam birden çölleşirdi dünya.

B)   Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!

C)   Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.

D)   Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.

E)   Senin için denizleri kuruturum, yâr.

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde “beyin” sözcüğü “Öyle göründüğüne bakma sen, bu fabrikanın beyni odur.” cümlesindeki kullanıma anlamca en yakındır?

A)   Beynin işleyişi bugün bile tamamıyla anlaşılabilmiş değil.

B)   Beynimizin çok küçük bir bölümünü kullanabiliyormuşuz.

C)   Yazıya başlamadan önce bir beyin fırtınası yapalım mı?

D)   Beyin takımını oluşturmakta gecikirsek işi yürütemeyiz.

E)   Bir de durmaksızın konuşunca beynim patladı.

 

21. Aşağıdakilerden hangisinde somut bir addan türeyip somut bir adı niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

A)   Sessizce çekip gitmiş şehirden.

B)   Buzlu bir içeceğe kim “Hayır.” der?

C)   Müjdeli haberlerini bekliyorum.

D)   Akılcı plânlarla başarılı oluruz.

E)   Çalışan insan hakkını mutlaka alır.

 

22. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir addan türeyip soyut bir adı niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

Ümitsiz duygularla bekliyordu.

Kaygılı oluşuna anlam veremiyorum.

Güzel bir yemeğe ne dersin?

Hüzünlü şarkılar gibi güzeldi.

Vefalı insanları çok severim.

 

23. Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme yoktur?

A)   Ambulans bu defa sessizce ilerliyordu trafikte.

B)   Sokak lambaları bile dünyaya küskündü o gece.

C)   Kaybolmuş biri gibi tedirgindi betonlar arasındaki ağaç.

D)   Kibirli bir duruşu vardı teller arkasında olsa bile kaplanın.

E)   Palmiyeler kirpiklerini kırpıştırıyordu bir film yıldızı gibi.

 

24. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri arasında genelden özele doğru gidilmemiştir?

A)   Her sanatçı her şair var olabilmek için kendinden ön­cekilerle hesaplaşır.

B)   Eve büyük bir heyecanla girdiler ve odaları alıcı gözle dolaşmaya başladılar.

C)   Cesur Yürek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yıllarca gösterimde kaldı.

D)   Yapılan bir ankete göre spor denilince aklımıza daha çok futbol geliyormuş.

E)   Suç ve Ceza’yı okuduğum romanlar arasında ayrı bir yere koyduğum doğru.

 

25. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşum yönünden ötekilerden farklıdır?

A)   O, yeni evine taşındıktan sonra tek tük eşya kaldı odada.

B)   Ufak tefek sorunlar her işyerinde olduğu gibi bizde de var.

C)   Eğri büğrii yollardan geçerek en sonunda kasabaya ulaştık.

D)   Delik deşik çuvallarla buğday taşımaya kalkmanın sonu budur.

E)   Eski piiskü kıyafetiyle tıpkı bir Orta Çağ gezginini andınyordu.

 

26. I.    Şelalenin sesini dinledim de içim açıldı.

 1. Öyle dışarıdan bakıp da atıp tutması kolay.
 2. Erkenden kalkıp ailemin yanına gideceğim yarın.
 3. Akıl akıldan üstündür, diye boşuna dememişler.
 4. Yarın bu vakitlerde uçağa binmiş olurum herhalde.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde deyim kullanılmıştır?

A)I ve V
B)I veli
C]V ve IV
D)III ve V
E)III ve IV

27. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı de­ğildir?

A)   Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

B)   Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur.

C)   Dinsizin hakkından imansız gelir.

D)   Emanet eşeğin yuları gevşek olur.

E)   Görünen köy kılavuz istemez.

 

28. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

Yeri yurdu belirsiz bir balıkçıydı.
Bu kez attığı taş yerini buldu.
Eli açık biri olarak tanınıyordu.
Duyunca yüreğim ağzıma geldi.
O ak ile karayı seçemeyen biridir.

29. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla bir­likte verilmiştir?

A)   Bu antlaşmanın bir maddesine dahi uyulmazsa külah­ları değişiriz.

B)   Göz açıp kapayıncaya kadar İstanbul’a ulaştım ve şirketle görüştüm.

C)   Havadan sudan konuştuktan sonra asıl meseleyi ko­nuşmaya başladık.

D)   Beş yıl süren davadan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı ve temize çıktı.

E)   0 kadar kusur kadı kızında da bulunur, dedim ama laf anlatamadım.

 

30. Aşağıda kullanılan deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

A)   Kelleyi koltuğa almak: Ölümü göze alarak bir işe gi­rişmek.

B)   Felekten bir gün çalmak: Güzel, keyifli bir gün geçir­mek.

C)   İki ahbap çavuşlar: Birbirinden ayrılmayan iki arkadaş.

D)   Denize girse topuğu ıslanmaz: En tehlikeli işten bile zararsız çıkar.

E)   İpin ucunu kaçırmak: Güven duyulmayan biri olmak.

 

Sözcükte Anlam Test Sorularının Cevap Anahtarı :

turkcecevapanahtari

Sözcükte anlam test soruları hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı aşağıdan bizlerle hemen paylaşabilirsiniz. 

 

94 yorum

 1. bu ne olum 1 haftadır bu konuya bakıyorum bilsemde aklımdan çıkmasın diye yüzlerce soru çözdüm bu kadar yanlıs cevap anahtarı olan bi test görmedim 1 tane yanlıs bekliyodum hepsi yanlış çıktı olamaz böyle çok net doğrular yanlıs falan çıkıyo hiç beğenmedim

 2. sorularınızda altı çizili diye yazılan sorulan kısımların altı çizili değil.Ayrıca cevap anahtarı hatalı.7.sorunun cevabı e değil, c olması gerekir.

 3. cevaplar doğru bnce sizde var hata tekrar bakın birde ati nin söylediği 4.soruda özelden genele diyor yani gül ismi özel ama çiçek deyince genel anlamda tüm çiçeklerden bahsediyor :)

 4. 4. Soruda özelden genele doğru deniliyor.
  Cevap anahtarında cevap c olarak gözüküyor ama doğru cvp d
  Savaş kurtuluş savası genelden özele ama gül çicek özelden genele.
  Daha bir çok yanlış da var gibi..

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.