Sort İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sort İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sort kelimesi

Sort kelimesi Türkçede “sıralamak, türlemek” gibi anlamlara gelir.

Örnek cümleler:

 1. Sort the books on the shelf by author. (Kitapları yazarlarına göre sırala.)
 2. She likes to sort her clothes by color. (Kıyafetlerini renklerine göre sıralamayı seviyor.)
 3. The spreadsheet allows you to sort the data in various ways. (Elektronik tablo verilerini çeşitli şekillerde sıralamanıza olanak tanır.)
 4. The mail room clerk will sort the letters by recipient. (Posta odası görevlisi mektupları alıcılarına göre sıralayacak.)
 5. Can you sort these cards by suit? (Bu kartları türe göre sıralayabilir misin?)
 6. The search results are sorted by relevance. (Arama sonuçları uygunluk açısından sıralanır.)
 7. You should sort your recycling into separate bins. (Geri dönüşümü farklı kutulara sıralamalısın.)
 8. The teacher asked the students to sort the words into alphabetical order. (Öğretmen öğrencilerden kelimeleri alfabetik sıralamalarını istedi.)
 9. The software automatically sorts the files by date. (Yazılım dosyaları otomatik olarak tarihe göre sıralar.)
 10. He spent the afternoon sorting through old photographs. (Eski fotoğraflar arasında sıralama yapmak için öğleden sonra harcadı.)
 11. The laundry is sorted into different loads based on color and fabric. (Çamaşırlar renk ve kumaşa göre farklı yükler halinde sınıflandırılır.)
 12. She needs to sort out her priorities before making a decision. (Bir karar vermeden önce önceliklerini sıralaması gerekiyor.)
 13. The company hired a consultant to sort out their financial problems. (Şirket, finansal sorunlarını çözmek için bir danışman kiraladı
 1. I need to sort through my email inbox and delete some old messages. (E-posta gelen kutumda bazı eski mesajları sıralamam ve silmem gerekiyor.)
 2. The librarian helped me sort out the books I needed for my research. (Kütüphaneci araştırmam için gereken kitapları sıralamama yardımcı oldu.)
 3. The coach needs to sort out the team’s defensive issues. (Antrenör takımın savunma sorunlarını çözmeli.)
 4. We need to sort out the details before we can make a plan. (Plan yapmadan önce detayları çözmeliyiz.)
 5. The accountant will sort through the receipts and prepare the tax returns. (Muhasebeci fişleri sıralayacak ve vergi beyannamelerini hazırlayacak.)
 6. The team needs to sort out their communication issues in order to work effectively. (Takımın etkili bir şekilde çalışabilmesi için iletişim sorunlarını çözmesi gerekiyor.)
 7. She’s trying to sort out her feelings for him. (Ona karşı hissettiklerini anlamaya çalışıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.