Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Ocak 2021

Sokulluzade Hasan Paşa

Sokulluzade Hasan Paşa Kimdir

Sokulluzade Hasan Paşa  (ö. Nisan 1602, Tokat), Osmanlı devlet adamıdır. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın büyük oğluydu. 1561’de Bosna sancak beyi, 1573’te Diyarba­kır beylerbeyi oldu. 1576’da Erzurum, 1577’de de Dürzi ayaklanmalarının bastırıl­ması göreviyle Şam beylerbeyliğine getiril­di. 1591’de Temeşvar’a, 1593’te de vezir payesiyle Budin’e beylerbeyi atandı. 1593 sonbaharında patlak veren Osmanlı-Avusturya Savaşı’na katılarak Veszprem Kalesi’ ni aldı, Palota’mn fethinde bulundu. Hasan Paşa Ağustos 1594’te Rumeli bey­lerbeyliğine atandı. Ağustos 1596’da Eğri Seferi’ne katıldı. Kalenin alınmasında önemli rol oynadı.

Rumeli birliklerinin ba­şında katıldığı Haçova Meydan Savaşı’nın (1596) kazanılmasından sonra Sadrazam Ciğalazade Sinan Paşa’nın önerisiyle dördün­cü vezirliğe getirildi ve Belgrad serdarlığıyla görevlendirildi. Kısa süre sonra yeni sadra­zam İbrahim Paşa onu görevden alarak Vidin muhafızı yaptı. Nisan 1598’de Bağdat beylerbeyliğine atandı. O sırada Basra’da ayaklanan Seyyid Mübarek sorununun çö­zümü için çaba harcadı. Sokolluzade Hasan Paşa 15 Nisan 1601’de Karayazıcı adlı bir Celalinin başlattığı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Ağustos 1601’de Elbistan Yaylasında, Sepetli dolaylarında Karayazı- cı’mn güçlerini yenilgiye uğrattı. Ayaklan­macıları Tokat’a kadar izledi. Bu sırada ölen Karayazıcı’nın yerine Celalilerin başına ge­çen Deli Hasan (Paşa) onu Tokat Kalesi’nde kuşattı. Deli Hasan bir ay süren kuşatma sonrasında kaleyi ele geçirerek Sokulluzade Hasan Paşa’yı öldürttü.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz