Sınava Girerken Okunacak Dua ve Sureler

Sizin için çok önemli olan bir sınava mı giriyorsunuz. Sınava girerken okunacak duaya para veririz gerekirse.

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Bir anne için çocuğunun sınava girmesi son derece heyecan ve kaygı verici bir durumdur. Hemen hemen her anne böyle durumlarda gerek rahatlamak gerekse çocuğunun başarılı olması için birtakım dualar okur. Okunan dualar ile Allah izin verirse çocuğunuz başarıyı yakalar. Sınav heyecanı ve stresinden uzaklaşır, başarıyı yakalar. Peki çocuğumuz sınava girdiğinde hangi duaları okuyabiliriz. İşte size yardımcı olacak dualar:

İnşirah Süresi Okunuşu:

 Allahumme es’eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb’i ve Rabb-el-Arş-il-azîm.Ve es’eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb’i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.Ve es’eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb’i vel’eradîn-es-seb’i ve mâ fîhinne.inneke alâ kulli şey’in kadîr. Rabb-işrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.

İnşirah Süresi’nin Meali Şu Şekildedir:

 Allahım! Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Arabî nazmının sırlarıyla Sen’den isterim. Ey yedi göklerin Rabb’i ve büyük Arş’ın Rabb’i. “Senden başka hiçbir ilah yoktur.” Arabî nazmının sırlarıyla Sen’den isterim.Ey yedi göklerin Rabb’i ve kerîm olan Arş’ın Rabb’i. ” Sen’den başka hiçbir ilah yoktur.” Arabî nazmının sırlarıyla Sen’den isterim.Ey yedi kat göklerin Rabb’i yedi kat yerlerle bunlarda bulunanların Rabb’i. Sen her şeye Kâdir’sin.Ey Rabb’im! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden düğümü çöz. ( Tâ ki) Sözümü iyiden iyiye anlasınlar.

Sınava Girerken Okunacak Dua ve Sureler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

8 yorum

  1. allah herkeze yardım eder dua herkeze yardım eder tüm sınavlara başarı belki sağlayamaz oda allhadan yardım dileyinki allha hem duanızı kabul etsin başarılar

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.