Şiirde Yapı Unsurları Nelerdir

Edebiyatımızda bir çok edebi eserler kaleme alınmaktadır. Edebi eserlerimizden önemli bir tür olan şiirde yapı unsurları da oldukça önemlidir.

Şiirler kaleme alınırken yapıları ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelir. Bu olaylar sonucunda şiirin yapısında; nazım, beyit, mısra, dörtlük, dize, kıt’a, bent gibi unsurlar ortaya çıkar.

Nazım Birimi: Anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. Edebiyatımızda farklı dönemlerde farklı nazım şekillerinde kullanılmıştır.

Mısra (dize): Coşkulu ve heyecanlı eserlerde her satıra mısra ya da dize adı verilir. Bu unsu şiirlerdeki en anlamı ve en küçük nazım birimidir.

Beyit: İki mısraya verilen isimdir. Divan edebiyatında kaleme alınan gazel, kaside gibi türler de beyitlerden oluşmaktadır.

Bent: Şiiri oluşturan bölümlerin her birine verilen isimdir. Beyit ve dörtlükte olduğu gibi bentlerin sayısı belli değildir fakat bentlerde dize sayısı değişir.

Dörtlük (Kıta): Dört dizeden meydana gelen nazım birimidir. Bu birimlere dörtlük ya da kıta adı verilir.

Şiirde Yapı Nasıl Oluşturulur Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazı. 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.