Shingle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shingle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shingle Nedir?

Shingle, genellikle kiremit, çatı kiremitleri, küçük döşeme tahtaları veya plakalar gibi malzemelerden yapılan bir tür kaplamadır.

Örnek Cümleler:

 1. The roof of the house was covered with red shingles. (Evin çatısı kırmızı kiremitlerle kaplıydı.)
 2. We need to replace the damaged shingles before the rainy season. (Yağmurlu mevsimden önce hasar görmüş kiremitleri değiştirmemiz gerekiyor.)
 3. The contractor installed new shingles on the roof of the building. (Müteahhit bina çatısına yeni kiremitler yerleştirdi.)
 4. The old wooden shingles on the cottage had started to rot. (Kır evinin eski ahşap kiremitleri çürümeye başlamıştı.)
 5. The house with the blue shingles looked very attractive. (Mavi kiremitli ev çok çekici görünüyordu.)
 6. The shingles on the church roof were made of slate. (Kilise çatısındaki kiremitler arduaz taşından yapılmıştı.)
 7. The cost of replacing the shingles was more than we had expected. (Kiremitleri değiştirmenin maliyeti beklediğimizden daha fazlaydı.)
 8. The wind had blown some shingles off the roof during the storm. (Fırtına sırasında rüzgar, bazı kiremitleri çatıdan uçurmuştu.)
 9. The carpenter cut the wooden shingles to size. (Marangoz ahşap kiremitleri ölçüye göre kesti.)
 10. The house had a steep roof with red shingles. (Ev, kırmızı kiremitli dik bir çatıya sahipti.)
 11. The shingles on the barn roof were made of metal. (Ahır çatısındaki kiremitler metal yapılmıştı.)
 12. The roofer nailed the shingles in place. (Çatı ustası kiremitleri yerine çiviledi.)
 13. The sun was shining on the shingles, making them sparkle. (Güneş kiremitlerin üzerinde parlıyordu, onları parlatıyordu.)
 14. The shingles on the roof had been damaged by hail. (Çatıdaki kiremitler dolu tarafından hasar görmüştü.)
 15. <

The shingles on the house were painted green to match the surroundings. (Evin kiremitleri çevreye uyumlu olması için yeşil boyanmıştı.)
16. The shingles were stacked neatly in a pile. (Kiremitler düzgün bir şekilde bir araya yığılmıştı.)

 1. The old church had a thatched roof made of woven shingles. (Eski kilise dokuma kiremitlerden yapılmış çatıya sahipti.)
 2. The roofer used a hammer to secure the shingles in place. (Çatı ustası kiremitleri yerine sabitlemek için çekiç kullandı.)
 3. The wooden shingles on the cabin had a rustic, natural look. (Kabindeki ahşap kiremitler rustik, doğal bir görünüme sahipti.)
 4. The new shingles on the roof improved the overall appearance of the house. (Çatıdaki yeni kiremitler evin genel görünümünü iyileştirdi.)

Bu örnek cümlelerde shingle kelimesi, farklı malzemelerden yapılmış kaplamaları ifade etmek için kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.