Shelf İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shelf İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shelf Nedir?

Shelf kelimesi, “raf” anlamına gelir. Genellikle kitaplar, oyuncaklar, ev gereçleri gibi nesnelerin düzenli bir şekilde saklandığı ve sergilendiği mobilya parçasıdır.

Örnek Cümleler:

 1. The books on the shelf were neatly arranged. (Raf üzerindeki kitaplar düzenli bir şekilde yerleştirilmişti.)
 2. She dusted the shelf before putting the vases on it. (Vazoları koymadan önce raftaki tozları temizledi.)
 3. The shopkeeper restocked the empty shelf with new products. (Dükkan sahibi boş olan rafı yeni ürünlerle yeniden doldurdu.)
 4. We need to buy a new shelf for our living room. (Oturma odamız için yeni bir raf almamız gerekiyor.)
 5. I found a dusty old book on the top shelf of the library. (Kütüphanenin en üst rafında tozlu eski bir kitap buldum.)
 6. The cat jumped onto the shelf and knocked over a vase. (Kedi rafa atladı ve bir vazoyu devirdi.)
 7. She displayed her collection of seashells on the shelf. (Deniz kabukları koleksiyonunu rafta sergiledi.)
 8. He built a shelf in the garage to store his tools. (Aletlerini saklamak için garajda bir raf inşa etti.)
 9. She put the book back on the shelf after she finished reading it. (Kitabı okuduktan sonra rafta geri koydu.)
 10. The store offers a variety of shelf styles and sizes. (Dükkan farklı raf tarzları ve boyutları sunar.)
 11. The vase fell off the shelf and shattered into a thousand pieces. (Vazo raftan düştü ve bin parçaya ayrıldı.)
 12. He reached up to the top shelf to grab the box. (Kutuyu almak için en üst rafta uzandı.)
 13. The books on the shelf were organized by genre. (Raftaki kitaplar türe göre düzenlenmişti.)
 14. She placed the picture frame on the shelf. (Resim çerçevesini rafa koydu.)
 15. He added a new shelf to his office to store his files. (Dosyalarını saklamak için ofisine yeni bir raf ekledi.)
 16. The shelf was made of sturdy wood. (Raf sağlam bir ahşaptan yapılmıştı.)
 17. She rearranged the items on the shelf to make more space. (Daha fazla alan yaratmak için raftaki öğeleri yeniden düzenledi.)
 18. He accidentally broke the shelf while moving it. (Onu taşırken kazara rafta kırdı.)
 19. The toy cars were lined up on the shelf. (Oyuncak arabalar rafta sıralandı.)
 20. She admired the beautiful vase on the shelf. (Raf

Diğer Örnekler:

 1. The shelf in the bathroom is full of toiletries. (Banyodaki raf, tuvalet malzemeleriyle dolu.)
 2. He reached for a book on the bottom shelf. (Alt rafa uzanarak bir kitap aldı.)
 3. The display shelf in the store caught her eye. (Dükkanın sergileme rafı dikkatini çekti.)
 4. She accidentally knocked over the figurine on the shelf. (Kazara raftaki heykeli devirdi.)
 5. The shelf above the sink was used for storing dishes. (Lavabonun üzerindeki raf, tabakları saklamak için kullanıldı.)
 6. The plant on the shelf was thriving in the sunlight. (Raftaki bitki güneş ışığında iyi gelişiyordu.)
 7. The shelf was attached to the wall with brackets. (Raf, askılarla duvara sabitlenmişti.)
 8. He added a shelf to the closet for extra storage space. (Ek depolama alanı için dolaba bir raf ekledi.)
 9. The shelf in the kitchen was cluttered with spices and oils. (Mutfaktaki raf baharatlar ve yağlarla doluydu.)
 10. She dusted the shelf with a clean cloth. (Temiz bir bezle raftaki tozları sildi.)
 11. The shelf was too high for him to reach without a ladder. (Raf, merdiven olmadan erişemeyeceği kadar yüksekti.)
 12. She placed the framed photo on the shelf next to the vase. (Çerçeveli fotoğrafı vazonun yanındaki rafa yerleştirdi.)
 13. The shelf in the classroom was stocked with textbooks. (Sınıftaki raf ders kitaplarıyla doluydu.)
 14. He leaned against the shelf and accidentally knocked over a stack of plates. (Rafa yaslandı ve kazara bir tabak yığını devirdi.)
 15. The shelf in the garage was used to store paint cans. (Garajdaki raf, boya kutularını saklamak için kullanıldı.)
 16. She used a level to make sure the shelf was straight. (Rafların düzgün olup olmadığını kontrol etmek için bir seviye kullandı.)
 17. The shelf was decorated with family photos and trinkets. (Raf, aile fotoğrafları ve biblolarla süslenmişti.)
 18. He accidentally drilled a hole in the wall while installing the shelf. (Rafı kurarken kazara duvarın içine bir delik açtı.)
 19. The shelf in the living room was used to display artwork. (Oturma odasındaki raf, sanat eserlerini sergilemek için kullanıldı.)
 20. She organized her collection of DVDs on the shelf by alphabetical order. (DVD koleksiyonunu alfabetik sırayla rafa yerleştirdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.