Sheepishly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sheepishly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sheepishly Nedir?

Sheepishly kelimesi Türkçe’de “utangaç bir şekilde, utanarak” gibi anlamlara gelir.

Örnek Cümleler:

 1. I sheepishly admitted to my mistake. (Utangaç bir şekilde hatamı kabul ettim.)
 2. She sheepishly asked for help. (Utangaç bir şekilde yardım istedi.)
 3. He smiled sheepishly when he realized he had been caught. (Yakalandığını fark ettiğinde utangaç bir şekilde gülümsedi.)
 4. The child sheepishly returned the stolen candy. (Çocuk çalınan şekerleri utangaç bir şekilde geri verdi.)
 5. I sheepishly walked into the meeting room. (Utangaç bir şekilde toplantı odasına yürüdüm.)
 6. She sheepishly explained her absence. (Utangaç bir şekilde yokluğunu açıkladı.)
 7. He sheepishly asked for forgiveness. (Utangaç bir şekilde özür diledi.)
 8. The team sheepishly accepted defeat. (Takım utangaç bir şekilde yenilgiyi kabul etti.)
 9. I sheepishly approached my crush. (Utangaç bir şekilde beğendiğim kişiye yaklaştım.)
 10. She sheepishly admitted to her lie. (Utangaç bir şekilde yalanını kabul etti.)
 11. He sheepishly thanked his parents for their support. (Utangaç bir şekilde ailesine destekleri için teşekkür etti.)
 12. The student sheepishly asked for an extension on the assignment. (Öğrenci utangaç bir şekilde ödev için ek süre istedi.)
 13. I sheepishly declined the invitation. (Utangaç bir şekilde daveti reddettim.)
 14. She sheepishly smiled when she saw her mistake. (Hatayı fark ettiğinde utangaç bir şekilde gülümsedi.)
 15. He sheepishly approached his boss to ask for a raise. (Utangaç bir şekilde terfi için patronuna yaklaştı.)
 16. The athlete sheepishly apologized for his unsportsmanlike conduct. (Sporcu utangaç bir şekilde antrenman dışı davranışları için özür diledi.)
 17. I sheepishly entered the room full of strangers. (Utangaç bir şekilde yabancılarla dolu odaya girdim.)
 18. She sheepishly admitted to her lack of knowledge on the subject. (Utangaç bir şekilde konuda bilgi eksikliğini kabul etti.)
 19. He sheepishly returned the borrowed book. (Ödünç aldığı kitabı utangaç bir şekilde geri verdi.)
 20. The singer sheepishly forgot the lyrics during the performance. (Sanatçı performans sırasında utangaç bir şekilde şarkı sözlerini unuttu.)
 1. I sheepishly apologized to my friend for forgetting their birthday. (Arkadaşımın doğum gününü unuttuğum için utangaç bir şekilde özür diledim.)
 2. She sheepishly admitted to her fear of public speaking. (Utangaç bir şekilde topluluk önünde konuşmaktan korktuğunu kabul etti.)
 3. He sheepishly returned the compliment he received. (Aldığı iltifatı utangaç bir şekilde geri iade etti.)
 4. The employee sheepishly asked for time off from work. (Çalışan utangaç bir şekilde izin istedi.)
 5. I sheepishly asked for directions to the nearest restroom. (Utangaç bir şekilde en yakın tuvaleti nerede olduğunu sordum.)
 6. She sheepishly admitted to binge-watching her favorite TV show. (Utangaç bir şekilde favori TV programını bir oturuşta izlediğini kabul etti.)
 7. He sheepishly admitted to not knowing how to cook. (Utangaç bir şekilde yemek yapmayı bilmediğini kabul etti.)
 8. The student sheepishly asked for a second chance on the exam. (Öğrenci utangaç bir şekilde sınavda ikinci bir şans istedi.)
 9. I sheepishly admitted to my lack of experience. (Utangaç bir şekilde tecrübe eksikliğimi kabul ettim.)
 10. She sheepishly confessed to her mistake. (Utangaç bir şekilde hatasını itiraf etti.)

Türkçe Karşılıklar: utangaç bir şekilde, utanarak, mahcup bir şekilde, çekingen bir şekilde, sıkılarak, çekinerek, yüzü kızararak, içine kapanarak, ezik bir şekilde, özür dileyerek, çekimser bir şekilde.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.