Shadow İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shadow İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Shadow (Gölge)

Shadow kelimesi Türkçe’de “gölge” anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda figüratif anlamlarda da kullanılır ve “gizli, gizemli” gibi anlamlara gelebilir.

 1. The sun was setting, and the shadow of the trees was getting longer. (Güneş batıyordu ve ağaçların gölgesi daha da uzuyordu.)
 2. She always felt like a shadow in that group. (O, o grupta hep bir gölge gibi hissederdi.)
 3. The painting was so realistic that the shadow looked like it was popping out of the canvas. (Tablo o kadar gerçekçiydi ki, gölge tuvalden çıkıyormuş gibi görünüyordu.)
 4. The shadow of the building provided some relief from the scorching heat. (Bina gölgesi yakıcı sıcaktan biraz olsun rahatlatıcıydı.)
 5. I couldn’t see his face clearly because he was standing in the shadow. (O, gölgenin içinde durduğu için yüzünü net bir şekilde göremedim.)
 6. She suspected that there was a shadow government pulling the strings behind the scenes. (O, perde arkasında ipi çeken bir gölge hükümet olduğundan şüpheleniyordu.)
 7. The shadow of doubt crept into my mind as I listened to his story. (Hikayesini dinlerken şüphenin gölgesi aklıma düştü.)
 8. The tree cast a long shadow on the grass. (Ağaç çimen üzerinde uzun bir gölge oluşturdu.)
 9. He lived his life in the shadow of his successful older brother. (O, başarılı ağabeyinin gölgesinde hayatını sürdürdü.)
 10. The movie was a shadow of the book it was based on. (Film, temel aldığı kitabın gölgesi kadar bile değildi.)
 11. She could see his shadow moving behind the curtain. (Perdenin arkasında hareket eden gölgesini görebiliyordu.)
 12. The shadow of the plane passed over the field. (Uçağın gölgesi tarlanın üzerinden geçti.)
 13. The shadow of the mountain loomed over the small village. (Dağın gölgesi küçük köyün üzerinde belirgin bir şekilde görünüyordu.)
 14. The politician’s past cast a shadow over his career. (Politikacının geçmişi kariyerinin üzerinde gölge düşürdü.)
 15. The shadow of the dark clouds made the day seem even gloomier. (Karanlık bulutların gölgesi günü daha da kasvetli gösteriyordu.)
 16. He was just a shadow of his former self after the accident. (Kazadan sonra sadece eski halinin gölgesi kalmıştı.)
 17. The detective followed the suspect’s shadow until he disappeared into the alley. (Dedektif, şüphelinin gölgesini takip etti ve sonunda sokak arasında kayboldu.)
 18. The shadow of the tall skyscraper covered the entire city
 1. She drew a shadow under the apple to make it look more three-dimensional. (Elmaya gölge çizerek daha üç boyutlu görünmesini sağladı.)
 2. The shadow of the bridge reflected on the water looked like a work of art. (Köprünün gölgesi suya yansıdığında, bir sanat eseri gibi görünüyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.