Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel Kimdir

Selçuk Üniversitesi rektörünü seçti!Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı. Alaeddin Keykubat  Kampusü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona  erdi.  Oy vermeişleminin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi. Seçimde toplam bin 472 öğretim  üyesi oy  kullandı.  Sayım sonuçlarına göre 512 sayıyla en çok oyu Prof. Dr. Hakkı Gökbel aldı.

Selçuk Üniversitesi’ne rektör olabilmek için toplam 6 aday yarıştı. Adaylar SelçukÜniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal İzci, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Selçuklu Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Şahin, Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Gürbüz ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yüksek, seçimsonuçlarını heyecanla takip etti.

Divan Başkanlığı’nı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayan’ın yaptığı seçimde en çok oyu 512 sayıyla Prof. Dr. Hakkı Gökbel aldı. İkinci 409 oyla Prof.Dr. Mustafa Şahin olurken Prof. Dr. Tahir Yüksek 390, Prof.Dr. Celal İzci 73, Prof.Dr. Ahmet Kağan Karabulut 48, Prof.Dr. Recai Gürbüz 12 oy aldı. Seçimde 21 kişinin oyu geçersiz sayılırken, 7 kişi de boş oy kullandı.

Seçime katılan söz konusu 6 aday aldıkları oy oranlarıyla birlikte YÖK’e bildirilecek. YÖK ise, belirleyeceği 3 adayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderecek. Cumhurbaşkanı Gül ise, 3 adaydan birini rektör olarak atayacak.

Prof. Dr. Hakkı Gökbel Özgeçmişi

Doğum Yeri ve Tarihi: Nazilli/Aydın, 1964

Medeni Durumu, çocuk Sayısı: Evli, 2 kız, 1 erkek çocuk babası

 

Eğitimi:

 • Nazilli Fatih İlkokulu, 1969-1974
 • Nazilli Yenimahalle Ortaokulu, 1974-1977
 • Nazilli Lisesi, 1977-1980
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980-1986
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Uzmanlık Öğrenciliği, 1987-1989

Çalıştığı Kurumlar:

 • Van Gevaş ve Van Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı Tabiplikleri, Ağustos 1986-Ocak 1987.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği, Ocak 1987 – Ağustos 1990.
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği, Eylül 1990-
 • Yardımcı Doçent, Eylül 1990-Ekim 1993
 • Doçent, Ekim 1993 – Mayıs 2001
 • Profesör, Mayıs 2001 –

Yöneticilik Görevleri:

 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanıdır. (21.12.2009 tarihinden itibaren)
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfının Başkanıdır. (21.12.2009 tarihinden itibaren)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yürütmüştür. (13.10.2009-20.12.2009 tarihleri arasında)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanıdır (21.12.2009′dan itibaren).
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanıdır (17.06.2010′dan itibaren).
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Başkanıdır (Nisan 2005′den itibaren).
 • Tıpta Uzmanlık Kurulu Standart, Müfredat ve Rotasyon Komisyonları Fizyoloji Alanı üyesidir. (Aralık 2009′dan itibaren)
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneğinin Egzersiz Fizyolojisi Çalışma Grubu Başkanıdır (Ocak 2007′den itibaren).
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin Fizyoloji Çalışma Grubu üyesidir (Ekim 2007′den itibaren).
 • Selçuk Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu üyesidir (2006′dan itibaren).
 • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu üyesidir.
 • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yayın Teşvik Komisyonu Başkanıdır (Mayıs 2009′dan itibaren).
 • 15 Nisan 2008 – 12 Ekim 2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
 • Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürlüğünü ve Etik Kurul Başkanlığını 4 yıl 4 ay süreyle yürütmüştür (Aralık 2003-Nisan 2008).
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği’nin 2003-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Genel Sekreterliğini, 2005-2008 yılları arasında Denetleme Kurulu üyeliğini yapmıştır.
 • 1. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumunun Başkanlığını, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresinin ve 1. Leptin Sempozyumunun Eşbaşkanlığını yapmıştır.
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tez Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu üyeliği yapmıştır.
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Koordinatör Yardımcılığı yapmıştır.

Yayın çalışmaları:

 • 2 kitap ve 1 kitap bölümü yazarlığı, 1 kitap çevirisi editörlüğü ve 4 kitap bölümü çevirisi yapmıştır. 41′i uluslararası olmak üzere, 101 makalesi, 60′ı uluslararası olmak üzere, 111 bildirisi vardır.
 • Science Citation Index’te yer alan dergilerde yayınlarına yapılmış 137 atıf bulunmaktadır. Önemli bir textbook’da (Massry&Glassock’s Textbook of Nephrology, 4th edition) bir yayınına atıf yapılmıştır.
 • TÜBİTAK Türk Tıp Dizininde yer alan akademik bir dergi olan Genel Tıp Dergisinin (1997 yılından beri, önce Editörü, sonra) Başeditörü, European Journal of General Medicine’in Yardımcı Editörüdür. 2004-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisinin Yardımcı Editörlüğünü yapmıştır.
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Journal of Medical Research, Ekoloji Çevre Dergisi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ve Spor ve Tıp Dergisinin Danışma Kurullarında yer almaktadır.
 • Medimagazin Gazetesi köşe yazarıdır.
 • 7′sinde proje yöneticisi olmak üzere (Biri TÜBİTAK projesi), 14 projede görev almıştır.
 • Hemen hemen tamamı bildirili olmak üzere, 60 civarında uluslararası – ulusal kongre, sempozyum ve kursa katılmıştır. Bunların bazılarında Kongre Başkanı, Kongre Eşbaşkanı, Bilim Kurulu Üyesi, panel konuşmacısı ve oturum başkanı olarak görev yapmış, Açılış Konferansı sunmuştur.

Ödüller:

 • Arkadaşlarıyla birlikte sunduğu bildiri, 2010 yılında Porto Riko’da katıldığı 31. FIMS Spor Hekimliği Dünya Kongresinde uygulamalı bilimler alanında en iyi poster ödülünü aldı.
 • S.Ü. Meram Tıp Fakültesi tarafından toplam dört defa verilen “Yıl İçinde Uluslararası Yayın Aktivitesi En Fazla Olan Temel Tıp Bilimleri Profesörü Ödülü’nü 2006, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında almıştır.

Akademik Görevler:

 • TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu’na sunulan projeleri değerlendirmek üzere düzenlenen panellere panelist olarak katılmaktadır.
 • 12 Profesörlük atanma, 13 Doçentlik yükseltme, 14 Doçentlik atanma, 21 Yardımcı Doçentlik atanma veya süre uzatma, 2 Öğretim Görevlisi atanma jürisinde yer almıştır.
 • 4 Uzmanlık, 6 Doktora, 2 Yüksek Lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yapmıştır. Halen 3 doktora, 1 uzmanlık öğrencisinin danışmanlığını yürütmektedir.
 • 8 Uzmanlık bitirme, 18 Doktora bitirme, 2 Yüksek Lisans bitirme, 16 Doktora yeterlilik, 9 Doktora giriş sınavında jüri üyesi olarak bulunmuştur. 11 Doktora, 2 Yüksek Lisans tez izleme ve 5 Doktora yeterlilik komitesinde üyelik yapmıştır.

Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Vermekte Olduğu / Verdiği Dersler:

 • Tıp Fakültesinde Fizyoloji ve Spor Hekimliği dersleri,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Doktora ve Yüksek Lisans dersleri,
 • 1990 yılından başlayarak 2009 yılına kadar Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik, Ebelik, Laborantlık, Radyoloji, Anestezi, Tıbbi Mümessillik ve Karaman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik bölümlerinde Fizyoloji dersleri,
 • 1999-2001 yılları arasında Diş Hekimliği Fakültesinde Ağız Fizyolojisi dersleri,
 • 1990-1996 yılları arasında (1992-1993 öğrenim yılı hariç) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Spor Fizyolojisi dersleri.

Dernek üyelikleri:

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • International Union of Physiological Sciences
 • Avrupa Fizyolojik Bilimler Derneği
 • New York Academy of Sciences (1995)
 • National Geographic Society

Mesleki İlgi Alanları:

 • Spor Fizyolojisi: Anaerobik eşik, Wingate Anaerobik Testi, Egzersizle Oluşan Bronkospazm
 • Solunum Fonksiyon Testleri,
 • Bazı Destek Ürünlerinin Fizyolojik Etkileri: Koenzim Q10, Kreatin, Üzüm çekirdeği ekstresi
 • Leptin,
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık

Ek Bilgiler:

 • 1989 yılında Milli Spor Hekimliği Kursuna katılarak Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Spor Hekimliği sertifikası almıştır.
 • Ocak-Şubat 1993 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sporcu Sağlık Merkezinde metabolik ölçümlerin uygulanması için rotasyon yapmıştır.
 • Who’s Who in Science and Engineering (1998-1999), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (1999, 2000, 2001 ve 2003 baskıları), Dictionary of International Biography, Asian/American Who’s Who (Vol. III) ve Asia Men&Women of Achievement’de biyografisi yer almıştır.
 • 2008 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğüne 43 adaydan biri olarak başvurmuş, ismi YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan 3 kişi arasında yer almıştır.

Prof. Dr. Hakkı Gökbel Kimdir , Selçuk Üniversitesi Yeni Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel Hakkında Bilgiler , Selçuk Üniversitesinin Rektörü Hakkı Gökbel Biyografi , Prof. Dr. Hakkı Gökbel Hayatı

24 Kasım 2011

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.