Sect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sect

Sect kelimesi Türkçe’de “tarikat, mezhep, cemaat” gibi anlamlara gelir. Bu kelime, özellikle farklı dini grupları belirtmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The Islamic sect of Sufism emphasizes spiritual development. (Sufizm İslam mezhebi, ruhani gelişimi vurgular.)
 2. Some sects of Christianity have different interpretations of the Bible. (Hristiyanlığın bazı mezhepleri, İncil’i farklı yorumlarlar.)
 3. The followers of the sect believe in reincarnation. (Tarikatın takipçileri reenkarnasyona inanırlar.)
 4. The sect’s rituals involve chanting and meditation. (Tarikatın ritüelleri şarkı söyleme ve meditasyonu içerir.)
 5. The sect’s leader was known for his strict rules and regulations. (Tarikatın lideri sıkı kuralları ve yönetmelikleri ile tanınırdı.)
 6. The sect was founded in the 19th century in India. (Tarikat Hindistan’da 19. yüzyılda kuruldu.)
 7. The sect has branches in several countries around the world. (Tarikatın dünya çapında birkaç ülkede şubeleri vardır.)
 8. The sect’s teachings emphasize the importance of love and compassion. (Tarikatın öğretileri sevgi ve merhametin önemini vurgular.)
 9. The sect’s practices include fasting and abstaining from certain foods. (Tarikatın uygulamaları, bazı yiyeceklerden uzak durmayı ve oruç tutmayı içerir.)
 10. The sect’s beliefs are based on ancient scriptures and traditions. (Tarikatın inançları, eski kutsal kitaplar ve geleneklere dayanır.)
 11. The sect’s members are known for their devotion and commitment. (Tarikatın üyeleri bağlılıkları ve özverileri ile tanınırlar.)
 12. The sect’s teachings have been criticized for being too extreme. (Tarikatın öğretileri aşırı olmakla eleştirilmiştir.)
 13. The sect’s practices have been controversial and have faced opposition from some groups. (Tarikatın uygulamaları tartışmalıdır ve bazı gruplardan karşıtlıkla karşılaşmıştır.)
 14. The sect’s members live in a commune and share resources. (Tarikatın üyeleri bir komünde yaşarlar ve kaynakları paylaşırlar.)
 15. The sect’s beliefs have evolved over time. (Tarikatın inançları zamanla evrim geçirmiştir.)
 16. The sect’s rituals are designed to bring about spiritual enlightenment. (Tarikatın ritüelleri ruhani aydınlanmayı sağlamak için tasarlanmıştır.)
 17. The sect’s practices aim to purify the body and mind. (Tarikatın uygulamaları beden ve zihni arındırmayı hedefler.)
 18. The sect’s leader was accused of financial impropriety. (Tarikat

in lideri mali usulsüzlükle suçlandı.)
19. The sect’s teachings have been embraced by some individuals seeking a deeper spiritual connection. (Tarikatın öğretileri daha derin bir ruhani bağlantı arayan bazı bireyler tarafından benimsenmiştir.)

 1. The sect’s beliefs are not widely accepted by mainstream religious organizations. (Tarikatın inançları ana akım dini organizasyonlar tarafından geniş çapta kabul edilmez.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.