Secretary Of State İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Secretary Of State İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Secretary of State Nedir?


Secretary of State, Türkçe karşılığı Devlet Sekreteri olan, genellikle ülke yönetiminde yüksek bir pozisyona sahip olan kişidir. ABD’de ise Secretary of State, Dışişleri Bakanı olarak anılır.

Örnek Cümleler:

 1. The Secretary of State is responsible for foreign affairs. (Devlet Sekreteri, dış ilişkilerden sorumludur.)
 2. The Secretary of State met with the Prime Minister to discuss trade agreements. (Devlet Sekreteri, ticaret anlaşmalarını tartışmak için Başbakan ile buluştu.)
 3. The Secretary of State has been traveling around the world to promote peace. (Devlet Sekreteri, barışı teşvik etmek için dünya çapında seyahat ediyor.)
 4. The Secretary of State signed the treaty on behalf of the United States. (Devlet Sekreteri, ABD adına antlaşmayı imzaladı.)
 5. The Secretary of State gave a speech at the United Nations about human rights. (Devlet Sekreteri, Birleşmiş Milletler’de insan hakları konusunda bir konuşma yaptı.)
 6. The Secretary of State is the highest-ranking diplomat in the United States. (Devlet Sekreteri, ABD’deki en yüksek rütbeli diplomat.)
 7. The Secretary of State is responsible for issuing passports to U.S. citizens. (Devlet Sekreteri, ABD vatandaşlarına pasaport vermekten sorumludur.)
 8. The Secretary of State is appointed by the President and confirmed by the Senate. (Devlet Sekreteri, Başkan tarafından atanır ve Senato tarafından onaylanır.)
 9. The Secretary of State visited several countries in Europe last month. (Devlet Sekreteri geçen ay Avrupa’da birkaç ülkeyi ziyaret etti.)
 10. The Secretary of State has a busy schedule of meetings and events. (Devlet Sekreteri, yoğun bir toplantı ve etkinlik programına sahiptir.)
 11. The Secretary of State is responsible for maintaining good relations with other countries. (Devlet Sekreteri, diğer ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmekten sorumludur.)
 12. The Secretary of State has been working to resolve conflicts in the Middle East. (Devlet Sekreteri, Ortadoğu’daki çatışmaları çözmeye çalışıyor.)
 13. The Secretary of State held a press conference to announce a new trade agreement. (Devlet Sekreteri, yeni bir ticaret anlaşmasını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi.)
 14. The Secretary of State is often called upon to mediate disputes between countries. (Devlet Sekreteri, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak için sık sık çağrılır.)
 15. The Secretary of State is a member of the President’s cabinet. (Devlet Sekreteri, Başkanın kabinesinde yer alır.)
 16. The Secretary of State met with the King of Saudi Arabia to discuss regional security. (Devlet Sekreteri, böl

gede güvenliği tartışmak için Suudi Arabistan Kralı ile buluştu.)
17. The Secretary of State is responsible for implementing U.S. foreign policy. (Devlet Sekreteri, ABD dış politikasını uygulamaktan sorumludur.)

 1. The Secretary of State has a team of advisors to assist with diplomatic efforts. (Devlet Sekreteri, diplomatik çabalarına yardımcı olmak için bir danışman ekibine sahiptir.)
 2. The Secretary of State is expected to attend the upcoming summit on climate change. (Devlet Sekreteri, yaklaşan iklim değişikliği zirvesine katılması bekleniyor.)
 3. The Secretary of State’s role is crucial in maintaining global peace and security. (Devlet Sekreterinin rolü, küresel barış ve güvenliğin korunmasında hayati önem taşımaktadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.