Second İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Second İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Second

Second, Türkçe’de “ikinci” anlamına gelir. İngilizce’de ise zaman, sıralama veya ölçü birimi olarak kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The second movie in the series was better than the first one. (Serinin ikinci filmi birincisinden daha iyiydi.)
 2. She finished the race in second place. (Yarışı ikinci sırada bitirdi.)
 3. I need a second opinion before making a decision. (Karar vermeden önce ikinci bir fikre ihtiyacım var.)
 4. Can you wait a second while I get my keys? (Anahtarlarımı alırken bir saniye bekleyebilir misin?)
 5. I’ll be there in a second. (Hemen orada olacağım.)
 6. This is the second time you’ve been late this week. (Bu hafta ikinci kez geç kaldın.)
 7. The second chapter of the book is very interesting. (Kitabın ikinci bölümü çok ilginç.)
 8. She had a second helping of dessert. (Tatlıdan ikinci porsiyon aldı.)
 9. He’s the second tallest person in the room. (Odadaki ikinci en uzun kişi o.)
 10. I’ll see you in a second. (Hemen seninle görüşeceğim.)
 11. She pressed the button a second time. (Düğmeye ikinci kez bastı.)
 12. The second option is more expensive. (İkinci seçenek daha pahalı.)
 13. She’s been married twice, but the second marriage didn’t work out. (İki kez evlendi, ama ikinci evliliği işe yaramadı.)
 14. I need a second to catch my breath. (Nefesimi toparlamak için bir saniyeye ihtiyacım var.)
 15. He played the second movement of the sonata beautifully. (Sonatın ikinci bölümünü güzel çaldı.)
 16. I have a second job on weekends. (Hafta sonları ikinci bir işim var.)
 17. I’ll be there in a second. (Hemen orada olacağım.)
 18. This is the second time I’ve tried this recipe. (Bu tarifi denediğim ikinci kez.)
 19. She’s the second oldest in her family. (Ailesinde ikinci en yaşlı o.)