Scumbag İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scumbag İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scumbag kelimesinin Türkçe anlamı:


Scumbag, aşağılık, adi, iğrenç bir kişiyi ifade eden argo bir kelime olarak kullanılır.

Örnek cümleler:


1. He stole money from his own mother. What a scumbag! (Kendi annesinden para çaldı. Ne kadar adi birisi!)
2. The scammer was a real scumbag, taking advantage of innocent people. (Dolandırıcı gerçekten iğrenç birisiydi, masum insanların hakkından gelmeye çalıştı.)
3. That politician is nothing but a scumbag who will do anything for money and power. (O politikacı sadece para ve güç için her şeyi yapacak kadar adi birisi.)
4. I can’t believe he cheated on his wife. He’s a real scumbag. (Karısını aldattığına inanamıyorum. Gerçekten iğrenç birisi.)
5. The boss who always mistreats his employees is a scumbag in my book. (Çalışanlarını her zaman kötü muamele eden patron benim gözümde bir adi.)
6. He left his girlfriend stranded in the middle of the night. What a scumbag move! (Kız arkadaşını gece ortasında ortada bıraktı. Ne kadar adi bir hareket!)
7. The thief who stole from the charity is a scumbag with no conscience. (Hayır kurumundan çalan hırsız, vicdanı olmayan bir adi.)
8. He lied to his best friend and then blamed him for the mistake. He’s a scumbag. (En iyi arkadaşına yalan söyledi ve sonra hatayı ona yıktı. Gerçekten adi birisi.)
9. The guy who always harasses women is a scumbag and deserves to be punished. (Kadınları her zaman taciz eden adam adi birisi ve cezalandırılmayı hak ediyor.)
10. He made fun of the disabled kid in class. What a scumbag! (Sınıftaki engelli çocuğun üzerine gitti. Ne kadar iğrenç!)
11. The person who spread rumors about her co-worker is a scumbag and needs to be stopped. (İş arkadaşı hakkında söylentiler yaydığı kişi adi ve durdurulması gerekiyor.)
12. He cheated on his exams and got caught. He’s a scumbag who doesn’t deserve to be in school. (Sınavda kopya çekti ve yakalandı. Okulda olmayı hak etmeyen bir adi.)
13. The man who embezzled from his company is a scumbag who should be in jail. (Şirketten para çalan adam hapse girmesi gereken bir adi.)
14. He constantly talks behind people’s backs and stirs up drama. What a scumbag. (Sürekli insanların arkasından konuşur ve dram yaratır. Ne kadar adi birisi.)
15. The person who scammed the elderly out of their savings is a scumbag who preys on the vulnerable. (Yaşlıları tasarruflarından doland

  1. He abandoned his dog on the street. What a scumbag! (Sokakta köpeğini terk etti. Ne kadar iğrenç!)
  2. The landlord who refuses to fix the broken heater is a scumbag who only cares about money. (Bozuk ısıtıcıyı tamir etmeyi reddeden ev sahibi sadece para peşinde olan bir adi.)
  3. He intentionally damaged his neighbor’s property. He’s a scumbag who has no respect for others. (Komşusunun malına kasıtlı olarak zarar verdi. Diğerleri saygı göstermeyen bir adi.)
  4. The person who spread hate speech is a scumbag who promotes intolerance and discrimination. (Nefret söylemi yaydığı kişi hoşgörüsüzlüğü ve ayrımcılığı teşvik eden bir adi.)
  5. He scammed people out of their hard-earned money. What a scumbag! (İnsanların emeklerinin karşılığında dolandırdı. Ne kadar adi!)

Gördüğünüz gibi, “scumbag” kelimesi negatif bir anlama sahip olan argo bir kelime. Bu nedenle, kullanımı dikkatli ve uygun olmayan durumlarda kaçınılmalıdır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.