Sculptor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sculptor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sculptor Nedir?


Sculptor, heykel yapmakla uğraşan sanatçıya denir.

Örnek cümleler:

 1. The sculptor spent months creating a stunning marble statue. (Heykeltraş, harika bir mermer heykel yapmak için aylar harcadı.)
 2. The sculptor’s workshop was filled with blocks of clay and marble. (Heykeltraşın atölyesi kil blokları ve mermerlerle doluydu.)
 3. Sculptors often use chisels and other tools to carve their creations. (Heykeltraşlar, yaratımlarını oymak için çekiçler ve diğer araçlar kullanırlar.)
 4. The sculptor was commissioned to create a statue of a famous historical figure. (Heykeltraşa ünlü bir tarihi figürün heykelini yapması için sipariş verildi.)
 5. Sculptors can create works of art from a variety of materials, including wood, stone, and metal. (Heykeltraşlar, ahşap, taş ve metal gibi çeşitli malzemelerden sanat eserleri yapabilirler.)
 6. The sculptor carefully chiseled away at the block of marble until the statue began to take shape. (Heykeltraş, mermer blokunun üzerinde dikkatlice oymaya başladı, ta ki heykel şekil almaya başlayana kadar.)
 7. Many famous sculptors have created iconic works of art that are still celebrated today. (Birçok ünlü heykeltraş, hala kutlanan ikonik sanat eserleri yaratmıştır.)
 8. The sculptor used a delicate touch to shape the clay into a beautiful vase. (Heykeltraş, kilin zarif dokunuşlarla güzel bir vazoya şekil verdi.)
 9. The sculptor’s skillful hands transformed a block of stone into a stunning sculpture. (Heykeltraşın becerikli elleri, bir taş bloğunu harika bir heykele dönüştürdü.)
 10. The sculptor was inspired by the natural beauty of the world around him. (Heykeltraş, etrafındaki doğal güzelliklerden ilham aldı.)
 11. Sculptors must have a keen eye for detail to create realistic depictions of people and animals. (Heykeltraşlar, insanlar ve hayvanların gerçekçi tasvirlerini yaratmak için detaylara dikkat etmelidirler.)
 12. The sculptor used a variety of tools to create intricate patterns on the surface of the stone. (Heykeltraş, taşın yüzeyinde karmaşık desenler yaratmak için çeşitli araçlar kullandı.)
 13. The sculptor carefully smoothed out the rough edges of the clay figurine. (Heykeltraş, kil figürünün pürüzlü kenarlarını dikkatlice

düzeltti.)
14. The sculptor’s creativity and imagination knew no bounds as he brought his ideas to life. (Heykeltraşın yaratıcılığı ve hayal gücü, fikirlerini hayata geçirirken sınırları zorladı.)

 1. The sculptor used his expertise to create a lifelike portrait of the famous actor. (Heykeltraş, ünlü aktörün gerçekçi bir portresini yapmak için uzmanlığını kullandı.)
 2. The sculptor took great care in selecting the right piece of stone for his next project. (Heykeltraş, bir sonraki projesi için doğru taş parçasını seçmede büyük özen gösterdi.)
 3. The sculptor relied on his years of experience to craft a beautiful masterpiece. (Heykeltraş, güzel bir başyapıt yapmak için yılların deneyimine güvendi.)
 4. The sculptor was known for his ability to create stunning sculptures that seemed to come to life. (Heykeltraş, sanki hayata gelmiş gibi görünen harika heykeller yapabilme yeteneğiyle tanınıyordu.)
 5. The sculptor carefully studied the anatomy of the human body to create realistic sculptures. (Heykeltraş, gerçekçi heykeller yapmak için insan vücudunun anatomisini dikkatle inceledi.)
 6. The sculptor’s dedication and passion for his craft were evident in every piece of art he created. (Heykeltraşın sanatına olan bağlılığı ve tutkusu, yarattığı her sanat eserinde açıkça görülüyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.