Scrupulous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scrupulous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scrupulous

Scrupulous, “titiz, itinalı, dikkatli” gibi anlamlara gelir. Bir kişinin işini yaparken, her detayı göz önünde bulundurarak titizlikle hareket etmesi anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. She is a scrupulous worker and always pays attention to detail. (O, titiz bir çalışan ve her detaya dikkat eder.)
 2. The company’s scrupulous approach to quality control has earned them a great reputation. (Firma, kalite kontrolüne titiz bir yaklaşımı olduğu için büyük bir üne sahip oldu.)
 3. He is a scrupulous accountant who always ensures that the numbers are correct. (O, her zaman doğru numaraların olduğundan emin olan titiz bir muhasebecidir.)
 4. The editor was scrupulous in checking the facts before publishing the article. (Editör, makaleyi yayınlamadan önce gerçekleri kontrol etmekte titizdi.)
 5. The company’s scrupulous adherence to ethical standards has made it a leader in its industry. (Firmanın etik standartlara titiz bir şekilde uyumu, sektöründe lider olmasını sağladı.)
 6. The designer was scrupulous in ensuring that every detail of the product was perfect. (Tasarımcı, ürünün her detayının mükemmel olduğundan emin olmak için titizdi.)
 7. The researcher was scrupulous in documenting every step of the experiment. (Araştırmacı, deneyin her adımını belgelemekte titizdi.)
 8. The lawyer was scrupulous in making sure that all the legal requirements were met. (Avukat, tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmakta titizdi.)
 9. The teacher was scrupulous in grading the students’ work fairly. (Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını adil bir şekilde derecelendirmede titizdi.)
 10. The restaurant had a scrupulous hygiene policy to ensure the safety of its customers. (Restoran, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için titiz bir hijyen politikasına sahipti.)
 11. The artist was scrupulous in selecting the perfect colors for his painting. (Sanatçı, resmi için mükemmel renkleri seçmekte titizdi.)
 12. The project manager was scrupulous in ensuring that the project was completed on time and within budget. (Proje yöneticisi, projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlandığından emin olmakta titizdi.)
 13. The doctor was scrupulous in his approach to patient care, always putting their needs first. (Doktor, hastaların ihtiyaçlarını her zaman öncelikli tutarak titiz bir yaklaşıma sahipti.)
 14. The journalist was scrupulous in verifying the sources of the information before publishing the story. (Gazeteci, hikayeyi yayınlamadan önce bilginin kaynaklarını doğrulamada titizdi.)
 15. The project team was scrupulous in testing every aspect of the software before releasing it to the

public. (Proje ekibi, yazılımın her yönünü test etmede titizdi ve onu halka sunmadan önce emin oldu.)
16. The contractor was scrupulous in following all the safety regulations on the job site. (Müteahhit, iş sahasındaki tüm güvenlik düzenlemelerini takip etmekte titizdi.)

 1. The chef was scrupulous in selecting the freshest ingredients for his dishes. (Şef, yemeklerinde en taze malzemeleri seçmekte titizdi.)
 2. The author was scrupulous in researching the historical context of his novel. (Yazar, romanının tarihsel bağlamını araştırmada titizdi.)
 3. The salesperson was scrupulous in providing accurate information to customers. (Satıcı, müşterilere doğru bilgi sağlamada titizdi.)
 4. The architect was scrupulous in designing a building that was both beautiful and functional. (Mimar, hem güzel hem de işlevsel bir bina tasarlamada titizdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.