Scrawny İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scrawny İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scrawny Nedir?

Scrawny, Türkçe karşılığıyla “sıska” anlamına gelir. Bu kelime genellikle zayıf, çelimsiz veya yetersiz beslenen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I used to be scrawny in high school, but I’ve since put on some muscle. (Lise zamanlarımda çok sıska idim, ancak şimdi biraz kas yaptım.)
 2. The scrawny dog looked like it hadn’t eaten in days. (Sıska köpek günlerdir yemek yememiş gibi görünüyordu.)
 3. He was scrawny as a child, but now he’s quite tall and athletic. (Çocukken sıska idi, ancak şimdi oldukça uzun boylu ve atletik.)
 4. The scrawny tree barely had any leaves left on it. (Sıska ağaçta hemen hemen hiç yaprak kalmamıştı.)
 5. The scrawny man could barely lift the heavy box. (Sıska adam ağır kutuyu zor kaldırabildi.)
 6. The scrawny cat looked up at me with pleading eyes. (Sıska kedi, yalvaran gözlerle bana baktı.)
 7. She felt self-conscious about her scrawny arms. (Sıska kolları hakkında öz bilinçli hissetti.)
 8. The scrawny boy was often picked on by bullies at school. (Sıska çocuk sık sık okulda zorbalık yapılıyordu.)
 9. The scrawny plants struggled to survive in the dry soil. (Sıska bitkiler, kuru toprakta hayatta kalmak için mücadele etti.)
 10. The scrawny horse was in need of a good meal and some rest. (Sıska at iyi bir yemeğe ve biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyordu.)
 11. The scrawny figure in the distance turned out to be a lost hiker. (Uzaktaki sıska figür, kaybolmuş bir yürüyüşçü çıktı.)
 12. The scrawny chicken didn’t have much meat on it. (Sıska tavukta pek çok et yoktu.)
 13. The scrawny singer struggled to hit the high notes. (Sıska şarkıcı, yüksek notalara ulaşmakta zorlandı.)
 14. The scrawny child was grateful for the warm meal. (Sıska çocuk, sıcak yemek için minnettar kaldı.)
 15. The scrawny puppy whined for attention. (Sıska yavru köpek, dikkat için homurdandı.)
 16. The scrawny deer limped through the forest. (Sıska geyik, ormanın içinden topallayarak geçti.)
 17. The scrawny model was criticized for promoting an unhealthy body image. (Sıska model, sağlıksız bir vücut imajını teşvik ettiği için eleştirildi.)
 18. The scrawny actor had to gain

weight for his role in the film. (Sıska oyuncu, filmdeki rolü için kilo almaya ihtiyaç duydu.)
19. The scrawny fish barely put up a fight when caught. (Sıska balık yakalandığında neredeyse hiç mücadele etmedi.)

 1. The scrawny boy’s mother worried that he wasn’t getting enough to eat. (Sıska çocuğun annesi, yeterince yemek yemediğinden endişeliydi.)

Overall, scrawny is a word used to describe someone or something that is thin, frail, and possibly undernourished. It can be used in a variety of contexts, such as describing a person’s appearance, an animal’s condition, or the state of a plant.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.