Scientist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scientist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scientist

Scientist, bilimsel çalışmalar yürüten, araştırmalar yapan kişidir.

 1. Many scientists believe that global warming is caused by human activities. (Birçok bilim adamı, küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığına inanıyor.)
 2. As a scientist, she is always looking for new ways to conduct her experiments. (Bir bilim insanı olarak, deneylerini yürütmek için her zaman yeni yollar arıyor.)
 3. He has been recognized as one of the greatest scientists of his time. (O, zamanının en büyük bilim adamlarından biri olarak tanındı.)
 4. Many scientists believe that there is life on other planets. (Birçok bilim insanı, diğer gezegenlerde yaşam olduğuna inanıyor.)
 5. She is a brilliant scientist who has made many groundbreaking discoveries. (O, birçok çığır açan keşifte bulunmuş parlak bir bilim insanıdır.)
 6. The scientist spent years researching the effects of climate change on wildlife. (Bilim adamı, iklim değişikliğinin yaban hayatı üzerindeki etkilerini araştırmak için yıllarını harcadı.)
 7. The scientist presented her findings at a conference attended by researchers from all over the world. (Bilim adamı, dünyanın dört bir yanından araştırmacıların katıldığı bir konferansta bulgularını sunmuştur.)
 8. A good scientist must be patient and meticulous in their work. (İyi bir bilim insanı, çalışmalarında sabırlı ve titiz olmalıdır.)
 9. The scientist used a microscope to study the structure of the cell. (Bilim adamı, hücrenin yapısını incelemek için bir mikroskop kullandı.)
 10. The scientist’s research has important implications for the future of medicine. (Bilim adamının araştırmaları, tıbbın geleceği için önemli sonuçları vardır.)
 11. The scientist was awarded the Nobel Prize for his groundbreaking work in the field of physics. (Bilim adamı, fizik alanındaki çığır açan çalışmaları nedeniyle Nobel Ödülü’ne layık görüldü.)
 12. The scientist’s theory was later proven to be correct by other researchers. (Bilim adamının teorisi daha sonra diğer araştırmacılar tarafından doğru olduğu kanıtlandı.)
 13. Many scientists are working to find a cure for cancer. (Birçok bilim insanı, kanser için bir tedavi bulmak için çalışıyor.)
 14. The scientist conducted experiments to determine the effects of different types of fertilizer on plant growth. (Bilim adamı, bitki büyümesi üzerinde farklı gübre türlerinin etkilerini belirlemek için deneyler yaptı.)
 15. The scientist was able to replicate the results of his experiment multiple times, confirming his findings. (Bilim adamı, deneyinin sonuçlarını birden fazla kez tekrarlayarak bulgularını doğruladı.)
 16. The scientist

‘s research has led to the development of new technologies that have revolutionized the industry. (Bilim adamının araştırmaları, endüstriyi devrim niteliğinde olan yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açmıştır.)
17. The scientist worked tirelessly to uncover the secrets of the universe. (Bilim adamı, evrenin sırlarını ortaya çıkarmak için yorulmadan çalıştı.)

 1. The scientist’s findings challenged the conventional wisdom in the field of biology. (Bilim adamının bulguları, biyoloji alanındaki geleneksel bilgeliği sorguladı.)
 2. Many scientists are concerned about the impact of climate change on the world’s oceans. (Birçok bilim adamı, iklim değişikliğinin dünya okyanusları üzerindeki etkisinden endişe duyuyor.)
 3. The scientist’s groundbreaking research paved the way for new discoveries in the field of genetics. (Bilim adamının çığır açan araştırmaları, genetik alanında yeni keşifler için yol açtı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.