Schooling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Schooling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Schooling

Schooling, eğitim, öğrenim, okul eğitimi anlamına gelir.

 1. My parents believe that schooling is very important for my future.
  (Türkçe: Ebeveynlerim okul eğitiminin geleceğim için çok önemli olduğuna inanıyorlar.)

 2. Schooling is not only about acquiring knowledge, it also teaches discipline and social skills.
  (Türkçe: Okul eğitimi sadece bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda disiplin ve sosyal becerileri öğretir.)

 3. Without proper schooling, it can be difficult to succeed in today’s competitive job market.
  (Türkçe: Bugünün rekabetçi iş piyasasında başarılı olmak için uygun bir eğitim olmadan zor olabilir.)

 4. In many countries, schooling is mandatory for children up to a certain age.
  (Türkçe: Birçok ülkede, belirli bir yaşa kadar çocuklar için okul eğitimi zorunludur.)

 5. Schooling helps to broaden your horizons and expose you to new ideas and cultures.
  (Türkçe: Okul eğitimi, ufuklarınızı genişletmenize ve yeni fikirler ve kültürlerle tanışmanıza yardımcı olur.)

 6. The quality of schooling can vary greatly depending on where you live.
  (Türkçe: Okul eğitiminin kalitesi, yaşadığınız yere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.)

 7. Some people choose to homeschool their children instead of sending them to traditional schooling.
  (Türkçe: Bazı insanlar çocuklarını geleneksel okula göndermek yerine evde eğitim verme seçeneğini tercih ediyorlar.)

 8. Access to schooling is still a major issue in many parts of the world, especially for girls.
  (Türkçe: Okul eğitimine erişim, özellikle kızlar için birçok dünya bölgesinde hala büyük bir sorundur.)

 9. Many students struggle with bullying and peer pressure during their schooling years.
  (Türkçe: Birçok öğrenci, okul yılları boyunca zorbalık ve akran baskısıyla mücadele ediyor.)

 10. Schooling is not just for children and young adults, many people choose to continue their education throughout their lives.
  (Türkçe: Okul eğitimi sadece çocuklar ve gençler için değil, birçok insan hayatları boyunca eğitimlerine devam etmeyi tercih ediyor.)

 11. The cost of schooling can be a major barrier for some families, especially those living in poverty.
  (Türkçe: Okul eğitiminin maliyeti, özellikle yoksulluk içinde yaşayan aileler için önemli bir engel olabilir.)

 12. Schooling can provide a sense of structure and routine in a young person’s life.
  (Türkçe: Okul eğitimi, genç bir kişinin hayatında bir yapı ve

düzen hissi sağlayabilir.)

 1. Online schooling has become more popular in recent years, especially during the pandemic.
  (Türkçe: Son yıllarda çevrimiçi okul eğitimi, özellikle pandemi döneminde daha popüler hale geldi.)

 2. Some schools offer specialized schooling in certain subjects or fields, such as STEM or the arts.
  (Türkçe: Bazı okullar STEM veya sanat gibi belirli konularda veya alanlarda özelleşmiş eğitim sunar.)

 3. Schooling can have a significant impact on a person’s future career opportunities and earning potential.
  (Türkçe: Okul eğitimi, bir kişinin gelecekteki kariyer fırsatları ve kazanma potansiyeli üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.)

 4. In some cultures, the importance placed on schooling and academic achievement is very high.
  (Türkçe: Bazı kültürlerde, okul eğitimine ve akademik başarıya verilen önem çok yüksektir.)

 5. Schooling can also provide opportunities for extracurricular activities and socializing with peers.
  (Türkçe: Okul eğitimi ayrıca, okul dışı etkinlikler için fırsatlar ve akranlarla sosyalleşme imkanı sağlayabilir.)

 6. A good schooling experience can inspire a lifelong love of learning and intellectual curiosity.
  (Türkçe: İyi bir okul eğitimi deneyimi, ömür boyu sürecek bir öğrenme sevgisi ve entelektüel merak uyandırabilir.)

 7. Schooling can also play a role in shaping a person’s values and beliefs.
  (Türkçe: Okul eğitimi, bir kişinin değerleri ve inançlarının şekillenmesinde de rol oynayabilir.)

 8. While schooling is important, it is also important to remember that there are many different paths to success in life.
  (Türkçe: Okul eğitimi önemli olsa da, hayatta başarıya giden birçok farklı yol olduğunu hatırlamak da önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.