Sceptic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sceptic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Skeptic İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Şüpheci, kuşkucu, inanmayan kişi

 1. As a skeptic, I need more evidence before I believe this claim. (Şüpheci olarak, bu iddiaya inanmadan önce daha fazla kanıt gerekiyor.)

 2. The skeptic in the group raised some valid points about the proposal. (Grubun şüphecisi, teklifle ilgili bazı geçerli noktalar ortaya koydu.)

 3. She is a skeptic of alternative medicine. (Alternatif tıp konusunda bir şüphecidir.)

 4. The journalist remained skeptical of the government’s official statement. (Gazeteci, hükümetin resmi açıklamasına karşı şüpheli kalmaya devam etti.)

 5. Despite the research, some people are still skeptical about the effectiveness of the new drug. (Araştırmalara rağmen, bazı insanlar yeni ilacın etkililiği konusunda hala şüpheliler.)

 6. Skeptics argue that the scientific method is flawed. (Şüpheci insanlar, bilimsel yöntemin kusurlu olduğunu savunuyorlar.)

 7. The skeptical teacher challenged the students to think critically about the information presented. (Şüpheci öğretmen, sunulan bilgileri eleştirel düşünmeye çağırdı.)

 8. Skeptics of climate change point to natural variations in the Earth’s climate over time. (İklim değişikliğine şüpheyle bakanlar, zamanla Dünya’nın iklimindeki doğal değişikliklere işaret ediyorlar.)

 9. The skeptical investor decided not to invest in the new startup. (Şüpheci yatırımcı, yeni başlayan şirkete yatırım yapmama kararı aldı.)

 10. I’m skeptical about the benefits of this new diet. (Bu yeni diyetin faydalarına karşı şüpheliyim.)

 11. The skeptical customer read the reviews before making a purchase. (Şüpheci müşteri, satın alma yapmadan

  ür önce yorumları okudu.)

 12. The skeptical scientist conducted multiple experiments to confirm the results. (Şüpheci bilim insanı, sonuçları doğrulamak için birden fazla deney yaptı.)

 13. Skeptics doubt the authenticity of the ancient artifact. (Şüpheci insanlar, eski eserin gerçekliğinden şüphe ediyorlar.)

 14. The skeptical patient sought a second opinion before agreeing to surgery. (Şüpheci hasta, ameliyatı kabul etmeden önce ikinci bir görüş aradı.)

 15. The skeptical lawyer questioned the reliability of the witness’s testimony. (Şüpheci avukat, tanığın ifadesinin güvenilirliğini sorguladı.)

 16. Skeptics of paranormal phenomena argue that there is no scientific evidence to support such claims. (Paranormal olgulara şüpheyle bakanlar, böyle iddiaları destekleyecek bilimsel kanıt olmadığını savunuyorlar.)

 17. The skeptical journalist investigated the company’s claims before publishing the story. (Şüpheci gazeteci, hikayeyi yayınlamadan önce şirketin iddialarını araştırdı.)

 18. The skeptical audience remained silent as the speaker made his case. (Şüpheci izleyici, konuşmacı davasını yaparken sessiz kaldı.)

 19. The skeptical customer asked for more information before making a purchase. (Şüpheci müşteri, satın alma yapmadan önce daha fazla bilgi istedi.)

 20. Skeptics of UFO sightings argue that they can be explained by natural phenomena or human error. (UFO gözlemlerine şüpheyle bakanlar, bunların doğal olaylar veya insan hatasıyla açıklanabileceğini savunuyorlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.