Scenery İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scenery İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scenery

Scenery, doğal veya insan yapımı çevre ile ilgilidir. Doğal manzara, dağlar, ormanlar, göller, nehirler ve denizlerden oluşabilirken, insan yapımı manzara, binalar, köprüler, yollar ve parklar gibi yapıları içerir.

 1. The scenery in this painting is breathtaking. (Bu resimdeki manzara nefes kesici.)
 2. We went on a hike to enjoy the beautiful scenery. (Güzel manzarayı görmek için yürüyüşe çıktık.)
 3. The scenery along the coast is stunning. (Kıyı boyunca manzara muhteşem.)
 4. The photographer captured the beauty of the scenery perfectly. (Fotoğrafçı manzaranın güzelliğini mükemmel bir şekilde yakaladı.)
 5. The scenery in this area is diverse and fascinating. (Bu bölgedeki manzara çeşitli ve etkileyici.)
 6. We drove through the mountains and the scenery was spectacular. (Dağlar boyunca arabayla gittik ve manzara muhteşemdi.)
 7. The scenery in this part of the country is truly unique. (Ülkenin bu bölgesindeki manzara gerçekten benzersiz.)
 8. The countryside scenery is peaceful and serene. (Kırsal manzara huzurlu ve sakin.)
 9. The train ride provided us with stunning scenery along the way. (Tren yolculuğu boyunca bize nefes kesici manzaralar sağladı.)
 10. The scenery in the national park is breathtakingly beautiful. (Milli parktaki manzara nefes kesici derecede güzel.)
 11. The city skyline is a beautiful part of the urban scenery. (Şehir silueti kentsel manzaranın güzel bir parçasıdır.)
 12. The scenery from the top of the hill is worth the climb. (Tepeye tırmanmak manzarası görmeye değer.)
 13. The scenery in the autumn is especially beautiful. (Sonbahardaki manzara özellikle güzeldir.)
 14. The castle is situated in a beautiful scenery. (Kale güzel bir manzara içinde bulunur.)
 15. The scenery of the countryside changes with the seasons. (Kırsal manzara mevsimlerle birlikte değişir.)
 16. The city’s skyline is an iconic part of the scenery. (Şehrin silueti manzaranın ikonik bir parçasıdır.)
 17. The scenery in the desert is harsh but stunning. (Çöldeki manzara zorlu ama etkileyicidir.)
 18. The view from the balcony offers a panoramic scenery of the city. (Balkondan görüş, şehrin panoramik manzarasını sunuyor.)
 19. The scenery on the drive to the beach is beautiful. (Plaja giderken manzara güzel.)
 20. The scenery at night is completely different from the scenery during the day. (Gece manzarası gündüz manzarasından tamamen farklıdır.)
 1. The rural scenery is a nice change from the hustle and bustle of the city. (Kırsal manzara, şehirdeki koşuşturma ve telaştan güzel bir değişiklik.)
 2. The scenery in the mountains is breathtaking, with snow-capped peaks and crystal clear lakes. (Dağlardaki manzara nefes kesici, karla kaplı zirveler ve berrak göllerle dolu.)
 3. The train ride through the countryside provided us with stunning scenery of green fields and rolling hills. (Kırsal alanlardaki tren yolculuğu, yeşil tarlalar ve yuvarlak tepelerle dolu nefes kesici manzaralar sağladı.)
 4. The scenery around the river is tranquil and serene, with tall trees and wildflowers dotting the banks. (Nehir çevresindeki manzara huzurlu ve sakin, uzun ağaçlar ve yaban çiçekleri kıyıları süslüyor.)
 5. The coastal scenery is a favorite spot for photographers due to its stunning views and picturesque landscapes. (Kıyı manzarası, nefes kesici manzaraları ve resim gibi manzaraları nedeniyle fotoğrafçıların favori noktalarından biridir.)
 6. The scenery in the national forest is wild and rugged, with steep cliffs and dense forests. (Milli ormandaki manzara vahşi ve engebeli, dik kayalıklar ve yoğun ormanlarla dolu.)
 7. The autumn foliage adds a burst of color to the already beautiful scenery. (Sonbahar yaprakları, zaten güzel olan manzaraya renk patlaması ekler.)
 8. The city’s skyline at sunset creates a stunning and romantic scenery. (Şehir silueti gün batımında muhteşem ve romantik bir manzara oluşturur.)
 9. The train ride through the countryside provided us with a glimpse of the idyllic scenery and charming villages. (Kırsal alanlardaki tren yolculuğu, idilik manzaraların ve şirin köylerin bir bakışını verdi.)
 10. The countryside scenery is a peaceful retreat from the noise and chaos of the city. (Kırsal manzara, şehrin gürültüsünden ve kaosundan sakin bir kaçış.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.