Sancak Olayı Nedir

Sancak Olayı Nedir, Sancak Olayı Hakkında Bilgi

IV. Mehmed’in hal’i ve II. Süleyman’ın tahta çıkmasıyla İstanbul’da karışıklıklar başgöstermiş ve asker cülûs bahşuşu iste­miştir. Ancak hazinede para kalmaması yüzünden cülûs bahşişini ödemeye imkân yoktu. Cülûs bahşişine karşılık olmak üze­re askerlerin maaşlarına zam yapılmak is­tendi. Sipahiler bunu kabul edip zamlı ma­aşlarını almaya başladılar. Ancak bazı yeniçeriler bunu kabul etmediler ve cülûs bahşişi almamakta direndiler.

4 Aralık 1687’de bütün ocaklılar biraraya gelerek bahşişlerini istediler. Bunun üzerine ocak­ların bahşişleri dağıtıldı. Yeniçeri Ağası Harputlu Âli Ağa padişahtan aldığı hatt-ı hümâyumla ocak zorbalarını temizlemeye başladı. Bunun üzerine yeni bir ayaklan­ma daha çıktı ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sürgün edildi. Ali Ağa da zorbalara bir fenalık yapmayacağına dair söz verme­si üzerine yine ağalıkta bırakıldı.

Daha sonra çıkan olaylarla da Sadrazam Siyavuş Paşa azledildi. Siyavuş Paşa daha sonra zorbalar tarafından öldürülmüştür. Ayaklanananların başı olan Hacı Ali kendi­sini Yeniçeri Ağası tayin etmiştir. İsyancı­lar bu sefer de esnafa saldırmaya, dük­kânları yağmalamaya başladılar. Bu sırada esnafın biri bir sırığın ucuna beyaz mendil bağlayarak “Ümmet-i Muhammed’den olan sancak dibine gelsin” diye bağırdı ve halk Sancak-ı Şerifin çıktığını zannederek dükkânlarını kapadı ve ayak­lananlarla mücadeleye başladı. 5-6 bin ki­şiyi bulan bu topluluk saraya gelerek is­yancı zannettikleri Kapıcılar Kethüdası’nı öldürdüler ve padişahtan Sancak-ı Şerîfin çıkarılmasını istediler. Padişah bunu kabul

ederek, Sancak-ı Şerifi sarayın orla kapı­sı önüne çıkarttı. Halkla beraber ayakla­nanlar da sancağın altına davet edildi. Halk ve ayaklananların büyük bir kısmı sancağın altına toplandı. Padişah zorbala­rın bertaraf edildiğini bildirince sancağın altındaki halk dağıtıldı. Isyancıbaşı Hacı Ali, Bosna valiliğine tayin edildiyse de bu görevi kabul etmedi. Bir müddet sonra da öldürüldü. Ayaklananların elebaşılarından Deli Piri, Tekeli Ahmed de öldürüldü. Da­ha sonra olayın ikinci ve üçüncü derece­deki elebaşıları temizlendi. IV. Mehmed’in hafiyle istanbul’a gelen Kapıkulu ocakları­nın ayaklanmaları dört ay sürmüş ve San­cak Olayı ile sonuçlanmıştır (1687 Kasım – 1688 Mart).

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.