Sanat Felsefesi Nedir Kısa

Sanat felsefesi vikipedi hakkında bilgi kısaca, sanat felsefesi nedir kısa.

Estetik, sanat felsefesi olarak görülebilir. Aisthesis kelimesi estetiğin kökeni olan Yunanca bir kelimedir. Duyu bilimi, duyum ve duyularla algılanabilen gibi anlamları vardır.

Sanat felsefesinin ele aldığı şey insanın yarattıklarıdır. İnsanların sanat adına yarattıkları şeylere eser denir ve sanat felsefesinin konusu bundan başka bir şey değildir. İnsanın böyle şeyler yaratmasının nedenlerini ve insanın bundan nasıl ve niye zevk aldığını inceler. Din, ahlak, sosyo ekonomik durum, psikoloji gibi özellikler sanatçıdan sanata geçer. Dolayısıyla bunlar da sanat felsefesinin konusudur. Estetiğin meydana gelmesindeki her etken sanat felsefesinin konusu olarak ele alınabilir. Doğadaki güzellik de bu felsefenin konusudur. Çünkü insan doğadan ilham alır. Ayrıca az önce sayılan özellikleri yaratan insanın doğal çevresidir.

Resim, şiir, roman birer sanat eseri örneğidir. Ancak bunlar nasıl meydana gelmektedir? Nasıl oluşmaktadır? Bunun yanıtları çok farklı biçimlerde verilmektedir. Bu da sanat felsefesindeki kuramları meydana getirir.

Yansıtma, yani taklit kuramına göre sanatçı doğa, insan ve benzeri şeyleri, yani konularını taklit ederek esere yansıtır.

Yaratma kuramına göre doğanın mükemmel olmayışı sanatçının yaratma gücünü daha ön plana atar. Sanatçının kişiliği ve özellikleri eserin temelini oluşturur.

Oyun kuramına göre sanat bir oyundan ibarettir. Bu oyunun içindeki karakterler de özel ve karışık olarak ikiye ayrılır.

Sanat Felsefesi Nedir Kısa Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.