Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Aralık 2021

Eğitim ve iş güvenliğine internet ortamıyla destek

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ve AB tarafından finanse edilen proje, internetten eğitim ile iş güvenliği bilincinin arttırılmasını hedefliyor.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen ”İş Sağlığı ve Güvenliği için E- Eğitim Platformu (e-TPOHS)” adlı projenin amacı, ulusal düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm kesimler için elektronik bir eğitim platformu geliştirerek, kolay anlaşılabilir bir eğitim olanağı sağlamak.
Çalışma ile KOBİ’lerin ve girişimcilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanında temel yükümlülükleri ve yasal zorunlulukları konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.
Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU projeyle ilgili olarak “Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından koordinatörlüğünü yaptığımız bu proje, AB’nin yaşam boyu öğrenme programı kapsamında geliştirilen, Leonardo da Vinci – 2010 yenilik transferi alt programı altında hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda entegre ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) eğitim programıdır.
Proje ortakları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dayal Mimarlık Şirketi ile Fransa’dan Vaucluse Esnaf ve El Sanatları Odası, Slovakya’dan AJS Yönetim ve Danışmanlık, Bulgaristan’dan ZGURA-M Danışmanlık yer almaktadır.
Bu hedefler doğrultusunda, AB Mevzuatına uygun İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) müfredatının benimsenmesi, özellikle inşaat, metal ve madencilik sektörlerine yönelik özel İSG modüllerini içeren ek bir müfredat hazırlanması, İSG farkındalığının arttırılması için İSG ile ilgili olabilecek tüm durumlara yönelik konularda ulusal ve yerel tüm KOBİ’lere, sosyal partnerlere, resmi denetçi, müfettiş, yerel yönetimlere, üniversitelerdeki ilgili bölümlere, sendika ve odalara yayım yapılması ve bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik farkındalığının arttırılması, meydana gelebilecek hastalıklar, kazalar ve ölümlerin azaltılması için hazırlandığımız e-TPOHS Platformu, Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmektedir.
e-TPOHS projesinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU, pilot eğitim uygulamaları haricinde proje faaliyetleri ile ilgili olarak; ”Türkiye ve Bulgaristan için eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ülke raporları hazırlandı ve bu raporlar kitap haline getirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Materyalleri İngilizce, Türkçe ve Bulgarca olmak üzere üç dilde ayrı ayrı kitap olarak ve CD formatında hazırlandı. Mevcut ders içerikleri web ortamında (İng. Türk. ve Bulg.) üç dilde verilmek üzere bir e-eğitim platformu oluşturuldu. Bu platformda toplumun her kesimi düşünüldü ve dersler hem görsel, hem işitsel hem de yazılı olarak, kolay ve anlaşılır olması sağlanarak hazırlandı. Eğitimin içeriğinde; Avrupa Birliği ve İSG ile ilişkili kurumları, AB direktiflerinin Şirket düzeyinde uygulanması, İSG’nin şirketlere maliyetleri ve ayrıca İnşaat, Madencilik ve Metal Sektörleri ve İSG ile ilgili konular (ilkyardım, yangın, yük kaldırma gibi) yer almaktadır” dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz