Salisilik Asit Nedir

Salisilik asit hakkında bilgi, Salisilik asit nedir kısaca

SALİSİLİK ASİT (Kimya)

Kimyasal formülü [C6H4(OH)COOH)] olan aromatik asit. Onto-hidroksibenzoik asit de denir. Doğada küçük miktarlarda birçok bitkide, özellikle de çeşitli spiraea türlerinde bulunur. Metil esterleri de kimi uçucu yağların bileşimine girer. Salisilik asit ilk olarak 1838’de İtalyan kimyacı R. Piria tarafından salisiladahitten elde edildi. 1860’ta H.Kolbe ve İl Lautemann adlı Alman kimyacılar asidi fenol ve kar­bondioksit tepkimesi sonucu sentezlemeyi başardılar.

Günümüzde de, benzer biçim­de, sodyum fenolatın korbondioksitle asıtılması sonucu elde edilen saf salisilik asit sıcak suda, beyaz iğnecikler biçiminde bil­lurlaşır. Alkohol ve eterde büyük miktarda çözünmesine rağmen, suda az erir. 200°C dolaylarında asit fenol ve karbondiaksite ayrışır. Daha çok aspirin ve bazı değişik ilaçların hazırlanmasında kullanılan salisilik asidin, ekşi ile tatlı arası bir tadı vardır. Antiseptik ve mayalanma önleyici özellik­lerinden dolayı, daha çok romatizma ve benzeri rahatsızlıklarda sağaltım amacıyla dıştan kullanılan pomad biçimindeki ilaçla­rın da bileşimine girer,

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.