Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Temmuz 2021

Rudyard Kipling Hayatı ve Eserleri

Rudyard Kipling Kimdir, Rudyard Kipling Hayatı ve Eserleri

Joseph Rudyard Kipling, (d. 30 Aralık 1865. Bombay, Hindistan – ö. 18 Ocak 1936, Londra, İngiltere), İngiliz romancı, şair ve öykü yazarıdır. Hindistan ve Birmanya’daki (bugün Myanmar) İngiliz askerlerini anlatan öykü ve şiirleri, ingiliz sömürgecili­ğinden yana tutumu ve çocuklar için yazdığı öyküleriyle tanınır. 1907 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

Hayatı:  Sanatla yakından ilgilenen ve Lahor’da müze müdürlüğü yapan John Lockvvood’un oğluydu. Annesi Alice Mac-Donald’ın kız kardeşlerinden ikisi, 19. yüz­yılın tanınmış ressamları Sir Edward Burne- Jones ve Sir Edward Poynter ile evliydi. Obür teyzesi ise başbakan olan Stanley Baldwin’in annesiydi. Bütün bu ilişkiler, yaşamı boyunca Kipling için büyük önem taşıdı.

Çocukluğunun büyük bir bölümü mutsuz geçti. Ailesi tarafından altı yaşındayken İngiltere’ye götürüldü ve beş yıl süreyle Southsea’de bir ailenin yanına verildi. Kip­ling orada yaşadığı korkuları sonradan “Baa Baa, Black Sheep” (1888; Mee Mee, Kara Koyun) adlı öyküsünde dile getirdi. Kuzey Devon’daki Westward Ho’da bulunan Uni­ted Services College’de yatılı öğrenci olarak okuduğu yıllar da Kipling üzerinde derin bir etki bıraktı. Ama yapıtlarında, özellikle de zengin bir düş gücünün ürünü olan Stalky & Co “(1899) adlı” öyküsünde bu okulu baskı, dayak ve insanların sürekli rahatsız edilmesi gibi olumsuz özelliklerine karşın İngiliz eğiti­minin yüce amaçlarım gerçekleştiren bir ku­rum olarak anlattı.

rudyard-kiplingKipling, 1882’de Hindistan’a döndü ve orada yedi yıl gazetecilik yaptı. Babasının önemli bir resmi görevi olmasa da. ailesi Hindistan’daki İngilizler arasında önemli bir yer edinmişti. Bu sayede Kipling, Hin­distan’daki yüksek sınıftan İngilizlerin yaşa­mını her yönüyle inceleme olanağını buldu. Bir yandan da. çocukluğundan beri ilgi duyduğu Hintlilerin yaşamını derinlemesine gözledi. Hafif şiir türündeki yapıtlarını ve kısa anlatılarını, çalıştığı gazetelerde yayım­lamaya başladı. Departmental Ditties• (Böl­gesel Şarkılar) adlı şiir kitabı 1886’da, Plain Talesfrom ıhe Hills (Dağların Basit Öyküle­ri) adlı öykü kitabı ise 1888’de yayımlandı. 1887-89 arasında da altı yeni öykü kitabı basıldı. 1889″da İngiltere’ye döndüğünde, ünü çoktan oraya ulaşmıştı ve bir yıl içinde dönemin en parlak düzyazı ustalarından biri kabul edildi. 1892’de Barrack-Room Bal- lads (Kışla Baladları) adlı şiir kitabının çıkmasıyla ünü bir kat daha arttı.

Rudyard Kipling 1892’de, başarı kazanamayan aşk öyküsü The Naulahka’yı (1892) birlikte yazdığı ABD’li yayımcı ve yazar Wolcott Balestier’in kız kardeşi Caroline Balestier ile evlendi. ABD’ye taşınan çift, dört yıl Caroline’ın Vermont’taki evinde oturdu. Ama tavır ve davranışları, komşularının tepkisini topladı. Amerikan yaşam tarzına uymayan ya da uymak istemeyen Kipling- ler, sonunda İngiltere’ye geri döndüler. Bu deneyimden sonra Kipling, Amerikalıları “yabancılar” olarak nitelendirdi ve daha da ileri giderek İngiltere dışında doğan herke­sin “aşağı soy”dan geldiği görüşünü savundu.

ABD’de kaldığı dönemde Kipling birçok yapıt yayımladı. Bunlardan The Light That Failed (1890; Sönen Işık, 1941, 1981) adlı romanı, kör olan ve sevdiği kadın tarafın­dan terk edilen bir ressamın öyküsünü konu alır. Captains Courageous (1897; Korku­suz Kaptanlar, 1964, 1991/Cesur Kap­tanlar, 1968, 1983), serüven duygusunu yakalayabilmesine karşın, aşırıya kaçan be­timlemeleri yüzünden başarısız bir roman sayılır. Kim (1901; Kim, 1971) adlı romanı, bir çocuk kitabı olarak yazılmışsa da, edebi­yat klasikleri arasına girmiştir. Zengin bir üslubun ürünü olan Jungle Books (1894-95; Cengel Kitabı, 1936) adlı öykü kitabı ise, romanlarında bütünlük ve denge kurama- masına karşın, Kipling’in usta bir öykücü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kipling 1902’de Sussex’teki Burwash’ta bir ev satın aldı ve ölümüne değin orada yaşadı. Şussex sonraki birçok yapıtının, özellikle de ingiltere tarihinden basit dramatik sahneleri derin bir sezgi gücüyle yansıtan Puck of Pook’s Hill (1906; Pook Tepesi’nin Perisi) ve Rewards and Fairies’deki (1910; Ödüller ve Periler) öykülerin arka planını oluştur­du. 1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Kipling, sonraki yıllarda sömürgecilik yanlı­sı görüşlere daha da yakınlaştı. Bunda, Kipling’e Güney Afrika’da bir ev hediye eden Güney Afrikalı devlet adamı ve elmas zengini Cecil Rhodes’la kurduğu dostluğun da payı vardı. Sömürgeciliği savunmasının ardındaki temel neden ise her İngilizin, hatta her beyazın dünyanın uygar olmayan halklarına Avrupa kültürünü götürmesi ge­rektiği inancıydı. Bu görüşleri dönemin liberal düşünceleri ile bağdaşmayınca, Kip­ling giderek toplumdan koptu. Öldüğünde, pek çok kişi tıpkı Kral V. George gibi Kipling’in de İngilizleri temsil etmekten uzak kaldığı görüşündeydi. Kipling’in Liyakat Nişanı’nı iki kez geri çevirdiği ve kendisine başşair (poet laureate) unvanı verilirse kabul etmeyeceğini ima ettiği söylenir. Değerlendirme. T. S. Eliot tarafından ye­niden keşfedilmeye çalışıldıysa da, Kipling’ in şairliği çok önemli değildir. Güçlü bir şiir dili yaratabilmiş, özellikle de askerlerin ve denizcilerin yaşamlarını anlatan şiirleriyle yeni çıkışlar yapabilmiştir. Ama şiirlerinin çoğu baladları, müzikhol şarkılarını ya da popüler ilahileri temel alır. Bunalım dö­nemlerinde halka seslendiği “Recessional” (1897) gibi daha iddialı şiirleri bile düş gücünden çok, retoriğe ağırlık verir. Ama Kipling’in düzyazı yapıtları için aynı şey söylenemez. Bir öykücü olarak Kipling, sürekli bir gelişme gösterebilmiştir. Önceki öyküleri kadar çarpıcı olmamakla birlikte daha ince bir teknik ustalığı yansıtan son dönem öykülerinde, bazen karmaşık da olsa, daha derin konulan ele almıştır. Ama yoğun ve belirsiz bir dille yazılmış ve genellikle kasvetli konulan işleyen bu yapıt­lar, ilk yapıtlan kadar büyük bir ilgiyle karşılanmamıştır. Kipling’in sağlığında eleş­tirmenlerce giderek daha az beğenilmesinde siyasal tercihleri üzerine oluşan yargıların da payı olmuştur. Kipling’in en önemli yaşam öyküsü, Char­les E. Carrington’ın Rudyard Kipling: His Life and Work (1955; Rudyard Kipling: Yaşamı ve Yapıtı) adlı kitabıdır. Kipling’in Türkçede yayımlanmış öteki yapıtlan arasında Rikki-Tikki-Tavi (1935), Hortlak Rikşav (1939), Kurt Çocuk (1951, 1974), Yalnız Dolaşan Kedi (1955, 1976), Orman Masalı (1973, 1987) ve Kavga (1974, 1986) sayılabilir.

Diğer Önemli Eserleri Öyküleri: Soldiers Three (1888; Üç Asker), Wee Willie Winkie (1888), Life’s Handicap (1891; Aşılamayan Engel), Many lnventions (1893; Çeşitli Buluşlar), The Second Jungle Book (1895; ikinci Cangıl Kitabı), The Day’s Work (1898; Günlük İs), Just So Stories (1902; Öylesine Öyküler), Traffics and Discoveries (1904; Seyrüsefer ve Keşifler), Actions and Reactions (1909; Eylemler ve Tepkiler), A Diversity of Creatures (1917; Çeşitli Yaratıklar), Debits and Credits (1926; Borçlar ve Krediler), Limits and Renewals (1932; Sonlar ve Yeni Başlangıçlar).

Şiirleri: The Seven Seas (1896; Yedi Denizler), Songs from Books (1912; Kitaplardan Şarkılar), The Years Belween (1919; Aradaki Yıllar).

Gezi notları ve öteki eserleri: From Sea to Sea (1899, 2 cilt; Denizden Denize), Letters of Travel (1920; Gezi Mektuplan), Something of Myself, for My Friends Known and Unknotvn (ös 1937; Tanıdık Tanımadık Dostlara Kendimden Bir Şeyler).

Rudyard Kipling Biyografi Kimdir Eserleri , Rudyard Kipling Hayatı Hakkında Bilgi aktardık.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz