Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Rönesansın Nedenleri ve Sonuçları

Rönesansın Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Nedir, Rönesansın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Özet halde açıklayalım.

Rönesans, Orta çağ dönemi Avrupası için çok önemli bir dönemdir. 14-15. yüzyılda pek çok çeviri yapılmış, İslam düşünür ve bilim adamlarının kaynaklardan fikirler edinilmiş, deneysel çalışmalar hızlanmış, bilimsel düşünce yöntemi benimsenmiş aynı zamanda insanları hep birlikte ele alan hümanizm düşüncesi de yankı bulmuştur. Tüm bu bilimsel gelişmelerin yaygınlaşmasında matbaanın bulunmasının çok önemli payı vardır. Matbaa ile çevirisi yapılan bir eser geniş yayılım alanı bulmuştur. İnsanların birbiriyle paylaşımı artmış, bilinçli toplumun temelleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak Rönesans büyük bir değişim dönemidir.

Rönesansın çok çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle İstanbul’u Osmanlının fethetmesiyle Avrupalı bilim adamları İtalya’ya göç etmiş ve beyin göçü olmuştur. Bunun yanında bir çok eser çevrilmiş, eski Arap ve Roma eserlerinin Avrupa’da tanınmasına ve okunmasına yol açmıştır. Kuzey Avrupa’dan da Novgord kavimleri medeni olan Avrupa üzerinde kötü etkiler bırakmıştır. Rönesanstan önceki dönemlerde olan coğrafi keşif hareketleri ile yeni topraklar ve madenler bulunmuştur. Bunun sonucunda zengin burjuva kesimi oluşmuş ve güzel sanatlara destek veren daha üst bir sınıf söz konusu olmuştur.

Rönesansın temelinde yeryüzü merak çeken, araştırılması, görülmesi gereken bir yerdir ve insan bünyesinde barındırdığı güç ile büyük adımlar atabilir, başarılara imza atabilir. İnsan her zaman etkin olmalı, hayatında bir amaç peşinde olmalıdır, bu çok onurlu bir harekettir. Ayrıca gerçeği öğrenmek güzeldir bu nedenle gerçek için mücadele edilmelidir. Tüm bu anlayışlara dayanarak ortaya çıkan düşünce bu dünyanın dışında başka dünyaların düşünülmesine gerek olmamasıdır.

Böyle önemli bir hareketin de önemli sonuçları olmuştur. Kiliseye tamamen bağlı durumda olan Avrupa, geri kalmışlığından ve kilisenin dayatmalarından kurtulmuş, modernleşmeye başlamıştır. Kilisenin dayattığı skolastik düşünce hakimiyeti yıkılmış, bunun yerine pozitif bilimlerin önemi artmıştır. Bu düşünsel aktiflik sonucunda insanlar her konuyu sorgulamaya başlamış ve Reform hareketlerinin başlamasında büyük rol oynamıştır. Bilim ve tekniksel ilerlemeler kaydedilmiştir. Sanat ön plana çıkmış ve Avrupa’da sanatla keyif ile ilgilenen Mesen sınıfı oluşmuştur. Din adamlarının sözü geçmemeye başlamış ve bu otorite sarsılması sonucu Avrupa her açıdan gelişmeye başlamıştır.

Rönesansın Sonuçları ve Nedenleri Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz