Rehearse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rehearse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rehearse:

Türkçe anlamı: Prova yapmak, tekrarlamak

 1. I need to rehearse my lines before the play. (Oyun öncesinde repliklerimi prova etmem gerekiyor.)
 2. It’s important to rehearse before a performance. (Bir performans öncesi prova yapmak önemlidir.)
 3. Let’s rehearse the dance routine one more time. (Dans rutinini bir kez daha prova edelim.)
 4. The band is going to rehearse for the concert tomorrow. (Grup yarınki konser için prova yapacak.)
 5. I spent hours rehearsing for my job interview. (İş görüşmem için saatlerimi prova yaparak geçirdim.)
 6. We should rehearse the presentation before the meeting. (Toplantıdan önce sunumu prova etmeliyiz.)
 7. The actors need to rehearse their scenes together. (Oyuncular sahnelerini birlikte prova etmek zorundalar.)
 8. She rehearsed her speech until she knew it by heart. (Konuşmasını ezberleyene kadar prova yaptı.)
 9. The choir is going to rehearse the new song tonight. (Koro bu gece yeni şarkıyı prova edecek.)
 10. We need to rehearse the emergency evacuation plan. (Acil tahliye planını prova etmemiz gerekiyor.)
 11. The dance troupe rehearsed every day for the big performance. (Dans grubu büyük performans için her gün prova yaptı.)
 12. He always rehearses his speeches in front of a mirror. (Konuşmalarını her zaman bir aynanın önünde prova eder.)
 13. The director wants to rehearse the scene with the special effects. (Yönetmen özel efektlerle sahneyi prova etmek istiyor.)
 14. The musicians rehearsed until they got the song just right. (Müzisyenler şarkıyı tam olarak doğru yapana kadar prova yaptılar.)
 15. I like to rehearse my presentations in front of a small audience. (Sunumlarımı küçük bir izleyici önünde prova etmekten hoşlanırım.)
 16. The team needs to rehearse the new strategy before the big game. (Takım büyük maçtan önce yeni stratejiyi prova etmek zorunda.)
 17. The actors spent weeks rehearsing for the play. (Oyuncular oyun için ha

ftalarca prova yaptılar.)
18. The singer likes to rehearse with a live band. (Şarkıcı canlı bir müzik grubuyla prova yapmaktan hoşlanır.)

 1. The dancers rehearsed their routine until they were completely synchronized. (Dansçılar rutinlerini tamamen senkronize olana kadar prova yaptılar.)
 2. The company will rehearse the new product launch before it goes to market. (Şirket ürünün piyasaya sürülmeden önce lansmanını prova edecek.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.