Rehash İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rehash İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Rehash Nedir?

Rehash, bir konuyu yeniden ele almak ve farklı bir açıdan ele almak anlamına gelir. Bu kelime, bir konunun detaylarını yeniden düşünmek ve yeniden düzenlemek için kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 1. I had to rehash my presentation because I realized I was missing some important information. (Sunumumu yeniden ele almak zorunda kaldım, çünkü önemli bilgileri atlamış olduğumu fark ettim.)
 2. Let’s rehash this issue and see if we can come up with a better solution. (Bu konuyu yeniden ele alalım ve daha iyi bir çözüm bulabilir miyiz görelim.)
 3. We need to rehash the budget for next year because we went overboard on some expenses this year. (Bu yıl bazı harcamalarda abarttığımız için, önümüzdeki yıl için bütçeyi yeniden ele almalıyız.)
 4. The team decided to rehash their strategy after they realized it wasn’t working. (Takım, işe yaramadığını fark ettikten sonra stratejilerini yeniden ele almaya karar verdi.)
 5. I don’t want to rehash the past, let’s just move on. (Geçmişi yeniden ele almaktan hoşlanmıyorum, sadece ileriye bakalım.)
 6. Let’s not rehash old arguments, it’s time to find a solution. (Eski tartışmaları yeniden ele almayalım, bir çözüm bulma zamanı geldi.)
 7. We can’t keep rehashing the same ideas, we need to come up with something new. (Aynı fikirleri sürekli yeniden ele alamayız, yeni bir şeyler bulmalıyız.)
 8. It’s important to rehash the terms of the contract before signing anything. (Herhangi bir şey imzalamadan önce, sözleşmenin koşullarını yeniden ele almak önemlidir.)
 9. Let’s rehash our goals for the project and make sure we’re all on the same page. (Projemiz için hedeflerimizi yeniden ele alalım ve hepsinin aynı sayfada olduğundan emin olalım.)
 10. We need to rehash our marketing strategy because our competitors have started using similar tactics. (Rakiplerimiz benzer taktikler kullanmaya başladığı için, pazarlama stratejimizi yeniden ele almalıyız.)
 11. Rehashing old memories can be both painful and therapeutic. (Eski hatıraları yeniden ele almak, hem acı verici hem de terapötik olabilir.)
 12. Let’s not rehash who’s to blame, we need to focus on finding a solution. (Kimin suçlu olduğunu yeniden ele almaktan vazgeçelim, bir çözüm bulmaya odaklanalım.)
 13. I had to rehash the recipe a few times before I got it right. (Tarifi doğru yapabilmek için birkaç kez yeniden ele almam gerekti.)
 14. Rehashing old arguments is a waste of time and energy.
 1. We need to rehash our hiring process to attract more qualified candidates. (Daha kalifiye adaylar çekmek için işe alma sürecimizi yeniden ele almalıyız.)
 2. The teacher decided to rehash the lesson after realizing some students didn’t understand the material. (Öğretmen, bazı öğrencilerin materyali anlamadığını fark ettikten sonra derse yeniden girmeye karar verdi.)
 3. Let’s rehash the events of the day and see if we missed anything important. (Günün olaylarını yeniden ele alalım ve önemli bir şeyi kaçırmış olup olmadığımızı görelim.)
 4. We need to rehash our travel plans because our flight was cancelled. (Uçuşumuz iptal olduğu için, seyahat planlarımızı yeniden ele almamız gerekiyor.)
 5. Rehashing old gossip is not productive or helpful. (Eski dedikoduları yeniden ele almak, üretken veya yararlı değil.)
 6. Let’s rehash the feedback from our last project and use it to improve our future work. (Geçmiş projemizden gelen geri bildirimleri yeniden ele alalım ve gelecekteki çalışmalarımızı iyileştirmek için kullanalım.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.