Redemption İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Redemption İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Redemption Nedir?

Redemption, bir kişinin geçmişte yaptığı hataları düzeltmek için çaba göstermesi veya günahlarından arınmasıdır. Bu kavram, genellikle dini veya ahlaki bağlamlarda kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. After serving his sentence, he was determined to seek redemption for his crimes. (Cezasını çektikten sonra, suçlarından arınmak için kararlıydı.)
 2. The protagonist’s journey towards redemption forms the basis of the novel. (Kahramanın arınma yolculuğu, romanın temelini oluşturur.)
 3. He found redemption through his charitable work. (Hayır işleri yaparak arınma buldu.)
 4. The company’s CEO promised redemption for the mistakes of the past. (Şirketin CEO’su, geçmişte yapılan hatalar için arınma sözü verdi.)
 5. Forgiveness is a key aspect of redemption. (Bağışlama, arınmanın önemli bir yönüdür.)
 6. The priest spoke about the importance of redemption in his sermon. (Rahip vaazında, arınmanın öneminden bahsetti.)
 7. The character’s redemption arc was one of the most powerful aspects of the movie. (Karakterin arınma süreci, filmin en etkileyici yönlerinden biriydi.)
 8. Through his music, he sought redemption for the pain he had caused others. (Müziği aracılığıyla, başkalarına verdiği acılar için arınma arayışındaydı.)
 9. Redemption is not always easy to achieve. (Arınma her zaman kolay değildir.)
 10. She hoped that volunteering at the shelter would lead to her redemption. (Barınakta gönüllü olarak çalışmanın, arınmasına yol açacağını umdu.)
 11. Redemption requires a willingness to change. (Arınmak için değişim isteği gerekir.)
 12. His journey towards redemption was a long and difficult one. (Arınma yolculuğu uzun ve zordu.)
 13. Redemption can only be achieved through sincere effort. (Arınma sadece samimi çaba ile elde edilebilir.)
 14. He was determined to find redemption, no matter what the cost. (Maliyet ne olursa olsun, arınmayı bulmak için kararlıydı.)
 15. The concept of redemption is central to many religions. (Arınma kavramı, birçok dinde merkezi bir konumdur.)
 16. Through her art, she found redemption for the pain of her past. (Sanatı aracılığıyla, geçmişinin acısı için arınma buldu.)
 17. He was skeptical about the possibility of redemption for someone like him. (Kendisi gibi biri için arınmanın mümkün olabileceğine şüpheyle yaklaşıyordu.)
 18. Redemption can bring a sense of peace and closure. (Arınma, huzur ve kapanış hissi getirebilir.)
 19. The idea of redemption gives hope to those who have made mistakes. (Arınma fikri, hatalar yapanlara

umut verir.)
20. She believed that redemption was possible for anyone who was truly sorry for their actions. (Eylemlerinden gerçekten pişman olan herkes için arınmanın mümkün olduğuna inanıyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.