Predecessor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predecessor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predecessor

Predecessor, birinin öncesi veya bir önceki kişi, nesne veya organizasyon anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. My predecessor at this job left some useful notes for me to refer to. (Bu işteki öncülüm, benim başvurabileceğim bazı yararlı notlar bıraktı.)
 2. The new CEO has some big shoes to fill following his successful predecessor. (Yeni CEO, başarılı öncülünü takip etmek için büyük ayakkabılar doldurmak zorunda.)
 3. The new model of the car has some improvements over its predecessor. (Aracın yeni modeli, öncüsüne göre bazı iyileştirmeler içeriyor.)
 4. The political party’s current leader is more popular than his predecessor. (Siyasi partinin mevcut lideri, öncülünden daha popüler.)
 5. The band’s new album was not as successful as their predecessor. (Grubun yeni albümü, öncülerinin kadar başarılı değildi.)
 6. The new software has more features than its predecessor. (Yeni yazılım, öncüsünden daha fazla özellik içeriyor.)
 7. The school’s new principal has some different ideas than his predecessor. (Okulun yeni müdürü, öncülünden farklı fikirlere sahip.)
 8. The new edition of the book includes updates and revisions from its predecessor. (Kitabın yeni baskısı, öncüsünden güncelleme ve revizyonlar içeriyor.)
 9. The company’s current product is more affordable than its predecessor. (Şirketin mevcut ürünü, öncülünden daha ekonomik.)
 10. The team’s new coach has a different approach than his predecessor. (Takımın yeni antrenörü, öncülünden farklı bir yaklaşıma sahip.)
 11. The restaurant’s new menu has some dishes that were not on its predecessor. (Restoranın yeni menüsü, öncülünde olmayan bazı yemekleri içeriyor.)
 12. The successor to the throne is chosen based on their predecessor’s lineage. (Tahtın varisi, öncüsünün soyuna göre seçilir.)
 13. The new phone has a larger screen than its predecessor. (Yeni telefon, öncüsünden daha büyük bir ekrana sahip.)
 14. The new version of the game has better graphics than its predecessor. (Oyunun yeni sürümü, öncüsünden daha iyi grafiklere sahip.)
 15. The new CEO is trying to undo some of the mistakes made by his predecessor. (Yeni CEO, öncülünün yaptığı bazı hataları geri almayı deniyor.)
 16. The museum’s new exhibit is more interactive than its predecessor. (Müzenin yeni sergisi, öncüsünden daha etkileşimli.)
 17. The new laptop is lighter than its predecessor. (Yeni dizüstü bilgisayar, öncüsünden daha hafif.)
 18. The new film is a sequel to its predecessor. (Yeni film, öncüsünün devamıdır.)
 19. The new version of the

software has addressed some of the bugs and glitches that were present in its predecessor. (Yazılımın yeni sürümü, öncüsünde bulunan bazı hataları ve sorunları ele almıştır.)
20. The new director has a different vision for the company than his predecessor. (Yeni yönetmen, öncülünden farklı bir vizyona sahip.)

(Tüm örnek cümlelerde “predecessor” kelimesi kullanılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.