Predatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predatory Nedir?

Predatory, Türkçe’de “yırtıcı” anlamına gelen bir sıfattır. Bu kelime, bir organizmanın diğer organizmaları avlamak için özellikle güçlü, hızlı veya akıllı olması anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The predatory bird swooped down and caught the mouse. (Yırtıcı kuş, hızla inerek fareyi yakaladı.)
 2. The company’s predatory business practices have been criticized by consumer groups. (Şirketin yırtıcı işletme yöntemleri tüketici grupları tarafından eleştirildi.)
 3. The predatory shark circled its prey before attacking. (Yırtıcı köpekbalığı avını çevreledi ve saldırmadan önce bekledi.)
 4. The predatory loan company charged exorbitant interest rates. (Yırtıcı kredi şirketi, fahiş faiz oranları talep etti.)
 5. The predatory cat stalked its prey silently through the grass. (Yırtıcı kedi, sessizce otların arasından avının peşine düştü.)
 6. The company’s predatory pricing strategy forced many smaller competitors out of business. (Şirketin yırtıcı fiyatlandırma stratejisi birçok küçük rakibi işlerini bırakmaya zorladı.)
 7. The predatory insect devoured its smaller prey in a matter of seconds. (Yırtıcı böcek, küçük avını saniyeler içinde yuttu.)
 8. The predatory loan company targeted vulnerable people with poor credit histories. (Yırtıcı kredi şirketi, zayıf kredi geçmişi olan savunmasız insanlara hedeflendi.)
 9. The predatory bird’s sharp talons gripped its prey tightly. (Yırtıcı kuşun keskin pençeleri, avını sıkıca kavradı.)
 10. The predatory fish attacked the smaller fish in the school. (Yırtıcı balık, sürüdeki küçük balıklara saldırdı.)
 11. The predatory lender took advantage of the borrower’s financial difficulties. (Yırtıcı kredi veren, borçlunun maddi zorluklarından faydalandı.)
 12. The predatory animal prowled the forest at night in search of prey. (Yırtıcı hayvan, av aramak için geceleyin ormanda dolaştı.)
 13. The predatory company used its market dominance to drive out competitors. (Yırtıcı şirket, pazar hakimiyetini kullanarak rakipler

i işlerini sonlandırdı.)
14. The predatory snake struck its prey with lightning speed. (Yırtıcı yılan, avına şimşek hızıyla saldırdı.)

 1. The predatory practices of the big pharmaceutical companies have raised concerns about patient safety. (Büyük ilaç şirketlerinin yırtıcı uygulamaları, hasta güvenliği konusunda endişelere neden oldu.)
 2. The predatory animal chased down its prey across the open savannah. (Yırtıcı hayvan, açık savanda avını kovaladı.)
 3. The predatory lender used aggressive debt collection tactics to intimidate borrowers. (Yırtıcı kredi veren, borçluları korkutmak için agresif borç tahsil taktikleri kullandı.)
 4. The predatory bird’s sharp beak ripped into the flesh of its prey. (Yırtıcı kuşun keskin gagası, avının etine saplandı.)
 5. The predatory company’s hostile takeover bid was met with strong resistance from the target company. (Yırtıcı şirketin düşmanca ele geçirme teklifi, hedef şirketten güçlü bir direnişle karşılaştı.)
 6. The predatory behavior of some humans towards wild animals has led to the endangerment of many species. (Bazı insanların yabani hayvanlara karşı yırtıcı davranışları, birçok türün tehlikeye girmesine neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.