Predate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predate Nedir?


Predate, bir şeyin daha önce olması anlamına gelen bir fiildir. Başka bir deyişle, bir şeyin önceden gerçekleşmiş olması ya da daha önce meydana gelmiş olması anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. The discovery of these ancient ruins predate the Roman Empire. (Bu antik kalıntıların keşfi Roma İmparatorluğu’ndan öncedir.)
 2. The use of herbs for medicinal purposes predates modern medicine. (Bitkilerin tıbbi amaçlarla kullanımı modern tıptan önceye dayanır.)
 3. The invention of the wheel predates the written word. (Tekerlek icadı yazılı kelime öncesine dayanır.)
 4. The castle predated the town, which was built around it. (Kale, etrafında kurulan kasabadan öncedir.)
 5. The dinosaurs predated humans by millions of years. (Dinozorlar, insanlardan milyonlarca yıl önce yaşamışlardır.)
 6. The tradition of fireworks predates the invention of gunpowder. (Havai fişek geleneği barutun icadından önceye dayanır.)
 7. The use of fire as a tool predates recorded history. (Ateşin bir araç olarak kullanımı, kaydedilmiş tarih öncesine dayanır.)
 8. The ancient Egyptians predates the Greeks by several centuries. (Eski Mısırlılar, Yunanlılardan birkaç yüzyıl önce yaşadılar.)
 9. The custom of exchanging rings predates Christianity. (Yüzüklerin takası geleneği, Hristiyanlıktan önceye dayanır.)
 10. The sport of wrestling predates the Olympics. (Güreş sporu, Olimpiyatların öncesine dayanır.)
 11. The existence of life on earth predates the arrival of humans. (Dünya üzerindeki yaşam, insanların varışından önce var oldu.)
 12. The use of stone tools predates the Bronze Age. (Taş aletlerin kullanımı, Bronz Çağı’ndan öncesine dayanır.)
 13. The tradition of storytelling predates the invention of writing. (Hikaye anlatma geleneği yazının icadından önceye dayanır.)
 14. The art of pottery making predates civilization. (Çömlek yapma sanatı, medeniyetten önceye dayanır.)
 15. The use of spices predates modern cuisine. (Baharat kullanımı modern mutfaktan önceye dayanır.)
 16. The tradition of painting predates photography. (Resim yapma geleneği fotoğrafçılıktan önceye dayanır.)
 17. The use of boats for transportation predates the wheel. (Tekne kullanımı taşımacılık için tekerlekten önceye dayanır.)
 18. The concept of democracy predates modern political systems. (Demokrasi kavramı modern siyasi sistemlerden önceye dayanır.)
 19. The history of the universe predates the existence of humans. (Evrenin tarihi insanların varlığınd

an önceye dayanır.)
20. The art of calligraphy predates the printing press. (Kaligrafi sanatı matbaadan önceye dayanır.)

(Her bir cümle için Türkçe karşılığı parantez içinde verilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.