Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Aralık 2021

Polis Meslek Okulu Sağlık Şartları Yönetmeliği

Polis Meslek Yüksek Okulu Sağlık Şartları nelerdir
pmyo giriş için sağlık şartları 

Polis Meslek Yüksek Okulu Sağlık Şartları

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji
ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon
geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar
öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel
varisler,
d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş
jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs
operasyonları, öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez.
Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-)
negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon
testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul
edilmezler.
4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin
verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.
7
5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az
erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir
hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar
öğrenciliğe kabul edilir.
II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Ayrıca;
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici
olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil
bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş
solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.
III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı
bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
Ancak;
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene
gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den
fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış
ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental
implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi
olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.
3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda
ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş
eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez,
Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut
diş kökleri eksik diş kabul edilir.
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve
odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve
miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.
IV- GÖZ HASTALIKLARI
Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü)
bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi
geçirmemiş olacaktır.
8
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı
myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk
astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya
sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı
en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi
ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali,
kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş
olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
Ayrıca;
1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla
çıkarılmış olanlar,
2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına
alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile
sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem
operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul
edilirler
VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali,
kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan,
sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem
içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida
occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe
kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)
3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.
VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul
edilir.
9
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar
girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme),
trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı
değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
IX- CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici
veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun
neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel
teşkil eder.
Ancak;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri,
nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi
derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon
kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar
öğrenciliğe kabul edilir.
X- ONKOLOJİ
Tam ve sağlam olacaktır.”
şartları aranır.
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların,
sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu
Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan
adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz